Vad gäller under distansundervisningen?

Classroom:

Varje klass kommer att ha ett Google Classroom. Koden får ni på en lektion eller kan hitta i en länk på Vklass.

I Classroom kan ni ställa frågor i klassmeddelande. 

I Classroom så finns det en länk till ett Meet. 

Meet:

Vi börjar alla lektioner i Meet. Vi börjar enligt schemat. 

Där får ni instuktioner vad ni ska arbeta med på lektionen.

Adjunkten:

Här på hemsidan läggs allt material och alla presentationer som tidigare. 

Inlämningar:

...gör vi i Classroom.