Arbetsområdet består av följande delar:

  • Medias makt över folket.
  • Media och demokratin. Eftersom vi får mycket av vår information via media så påverkar media våra åsikter.
  • Eftersom det är så, så lagstiftar vi och försöker kontrollera media.
  • Media är en produkt som ägs av någon, det ställer också till problem för oss. Mediapolitik.
  • Nyheter är en speciellt viktig del av media. Nyhetsförmedling.
  • En ny företeelse är sociala medier och deras påverkan, det ska vi också titta på.

Tidsplan N17B

Onsdag

Torsdag

16

Intro Titta på Waldo och diskutera

17

Media och Demokrati. Fake news och tredje statsmakten. Problem i media

23

 Pressetiska regler

Sebastian Kaspian

24

Lagstiftning

30

 Christian borta, vikarie

31

 Mediepolitik

6

Sandra Lisa Sara

7

 Nyhetens väg till läsaren

13

 Ian Simon Victor

14

 Sociala medier

20

Lov

21

Lov

27

Ludde B Simon

28

 Sociala medier

6

D-dag

7