Konsumenträtt

Som konsument i Sverige har du vissa rättigheter mot företag och affärer. Dessa lagar är tvingande och det innebär att företagen inte kan förhandla bort dem. 

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är den lag som styr hur ditt köp av en vara ska regleras. Du kan läsa hela lagen genom att klicka på den här raden.  Vill du ha en mer översiktlig redogörelse för bestämmelserna så finns det på Konsumentverkets hemsida (klicka här och kom dit).

Konsumenttjänstlagen

Om du istället köpt en tjänst så är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Den kan du läsa om genom att klicka på den här raden.

Min presentation kan du ladda hem genom att klicka på den här raden.