Venezuelauppgift

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/venezuela/aktuell-politik/

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/venezuela/utrikespolitik-och-forsvar/

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/venezuela/modern-historia/

Skapa utifrån informationen som finns att tillgå via länkarna en tidslinje över de 5 viktigaste händelserna under Venezuelas resa mot det land det är idag. Beskriv kort varje händelse och varför den är viktig.