Hej, tro det eller ej men du har faktiskt blivit utsedd till Sveriges finansminister. Glad i hågen så ska du nu ta dig an ditt nya värv.

Landet har ju ett antal ekonomiska problem som du behöver lösa. För att du överhuvudtaget ska kunna fixa detta så behöver du tillgång till lite siffror.

Användbara siffror:

Efter att ha tittat på dessa siffror så springer du på en näsvis reporter från Aftonblaskan, som genast börjar frågar ut dig. Frågorna han ställer, och som du ska besvara är:

 1. Är Sverige i en hög- eller lågkonjunktur nu? Bevisa ditt påstående med tre olika siffror.
 2. Hur ser du som Finansminister på arbetslösheten idag? Vad ska göras för att sänka den?
 3. Är det några speciella grupper i samhället som är speciellt utsatta för arbetslöshet i Sverige? Vad ska du göra åt det?
 4. Ska Sverige höja eller sänka inkomstskatterna? Argumentera för din slutsats med hjälp av siffrorna.
 5. Är Sverige på väg in i en lågkonjunktur? Hur går det för svensk exportindustri?
 6. Den svenska kronan är svag både gentemot Dollarn och Euron, påverkar det din åsikt om exportindustrin?
 7. Reportern påstår nu att det är möjligt att den svenska kronan alltid är svag. Förklara för honom att han har fel.
 8. Förklara också för honom hur en räntehöjning i Sverige skulle kunna leda till att den svenska kronan stärks.

Max tre sidor text, minst en sida. Lämna det på Vklass och lycka till.

Hej, tro det eller ej men du har faktiskt blivit utsedd till Sveriges finansminister. Glad i hågen så ska du nu ta dig an ditt nya värv.

Landet har ju ett antal ekonomiska problem som du behöver lösa. För att du överhuvudtaget ska kunna fixa detta så behöver du tillgång till lite siffror.

Användbara siffror:

Efter att ha tittat på dessa siffror så springer du på en näsvis reporter från Aftonblaskan, som genast börjar frågar ut dig. Frågorna han ställer, och som du ska besvara är:

 1. Är Sverige i en hög- eller lågkonjunktur nu? Bevisa ditt påstående med tre olika siffror.
 2. Hur ser du som Finansminister på arbetslösheten idag? Vad ska göras för att sänka den?
 3. Är det några speciella grupper i samhället som är speciellt utsatta för arbetslöshet i Sverige? Vad ska du göra åt det?
 4. Ska Sverige höja eller sänka inkomstskatterna? Argumentera för din slutsats med hjälp av siffrorna.
 5. Är Sverige på väg in i en lågkonjunktur? Hur går det för svensk exportindustri?
 6. Den svenska kronan är svag både gentemot Dollarn och Euron, påverkar det din åsikt om exportindustrin?
 7. Reportern påstår nu att det är möjligt att den svenska kronan alltid är svag. Förklara för honom att han har fel.
 8. Förklara också för honom hur en räntehöjning i Sverige skulle kunna leda till att den svenska kronan stärks.

Max tre sidor text, minst en sida. Lämna det på Vklass och lycka till.

Konjunkturer

Över lång tid så har vi blivit rikare men över kort tid så kan vi ha sämre ekonomi än vad vi hade för en kort stund sedan. Vid lågkonjunktur behöver vi spendera pengar för att i högkonjunktur spara och fylla på ladorna. Inflationen är en drivande faktor i att skapa låg- och högkonjunkturer och därför försöker Riksbanken hålla inflationsnivån vid max 2 %.

 

Valuta 

växelkursen var ju som vilken annan vara, utbudet och efterfrågan styr priset på den. När vi pratade om valutor så pratade vi inte om högt och lågt pris utan om stark eller svag valuta. Genom import och export så påverkas vår ekonomi. Om vi kan importera billigt så konkurrerar vi ut svensk tillverkning. Om vi kan exportera mycket så får tillverkas mycket i Sverige och företagen går bra. 

 

Räntan

styr hur mycket vi lånar och sparar. Det gör att vi kan kontrollera konsumtionen med den. Om vi får hög ränta på våra sparade pengar så väntar vi med att handla helt enkelt. Viktigare är att företagen vid hög ränta väntar med att låna pengar och investera i nya fabriker och arbetstillfällen. 

Se videon med genomgången av Räntan:

 

 

Inflation 

Vi gick igenom vad inflation är och visade på hur den uppstår. När pengar tappar i värde så minskar inkomster och vinster i samhället. Det är ett stort problem och därför har Sverige satt ett inflationsmål på 2 %.

Se videon med genomgången här:

 

Genomgång av utbud och efterfrågan

Vi började med att prata om det ekonomiska kretsloppet och hur de fyra aktörerna (Hushåll, Företag, Offentlig sektor och Kreditinstituten) samverkar i ekonomin. Grundteorin kring hur pengar flödar mellan dessa är teorin om Utbud och o Efterfrågan. 

Du kan ladda hem powerpointen genom att klicka på den här raden.