AI - hot och möjlighet

Den plötsliga omställningen till distansundervisning har väckt frågan om skolans digitalisering igen. Hela samhället digitaliseras och robotofieras, fler och fler uppgifter som tidigare utfördes av människor görs nu av robotorar. Varu- och tjänsteproduktionen genomgår sin största förändring sedan den industriella revolutionen och det kommer så klart att påverka våra samhällen. Under er yrkestid så kommer denna förändring att ske och era barn kommer troligtvis leva i en digitaliserad värld som min generation bara sett på film. 

SVT har tre dolkumentärer på temat. 

AI - Hot eller möjlighet. En dokumentär serie i två delar. Titta på de delarna. Klicka på raden så kommer du till dokumentärsidan

Extra dokumentär för den intresserade:

En stat, Kina, har tagit övervakningsmöjligheterna till sitt yttersta. Dokumentären Det kinesiska experimentet tar upp det i en uppmärksammad dokumentär.Klicka här för att komma till den

 

 

Cannabusiness och Hollyweed.

SVT play har två dokumentärer som handlar om Cannabis och den bild av drogen vi har / får i Sverige genom legaliseringsvågen i USA. 

Det tänkte jag vi kunde diskutera efter att ha sett Cannabusiness och Hollyweed.

Push 

Dokumentären vi ska titta på handlar om bostadsproblemet i ett globalt perspektiv. Bostaden är fundamental för vårt liv och därmed en intressant fråga att diskutera. Å ena sidan är ju bostaden en vara som alla andra - utbud och efterfrågan styr - där vi är konsumenter. Å andra sidan är vår bostad grunden i vår tillvaro. Att vara hemlös är bland det värsta vi kan råka ut för tex. Var människor bor påverkar också grunden i vårt samhälle - om alla rika bor för sig och fattiga för sig får vi väldigt splittrade samhällen. 

Filmen når du genom att klicka på den här raden

Den är en och en halvtimme lång så ni hinner inte se hela idag. Nästa lektion så kan ni se klart filmen. Anteckna efterhand kring de frågor jag tar upp ovanför. På onsdag 45 minuter in i lektionen så har vi en klassdiskussion i Meet om dokumentären. Vi har ett liknande upplägg nästa vecka tänker jag.