FN-rollspelet 2016

Nyttiga länkar:

Mitt papper med planering och instruktioner till den muntliga presentationen ni ska göra efter rollspelet hittar ni här.

FN-rollspelets hemsida så hittar ni studieguider till era utskottsfrågor genom att klicka här

Här hittar ni också handboken, som ni m å s t e läsa igenom ordentligt

Om ni tittar på gamla FN-rollspel så kan ni hitta exempel på Policy papers.

Landguiden är er främsta faktakälla inför kartläggningen av era länder. Det är inte meningen att ni ska göra sanna utrikespolitiska uttalanden från era länder, det är meningen att ni ska göra sannolika uttalanden. Se till så ni har förstått skillnaden. När ni ska göra uttalanden så måste ni läsa mellan raderna och själva fundera vad som är sannolikt att ert land tycker om en fråga. En diktatur reagerar troligtvis annorlunda än en demokrati. Ett land som är drabbat av ett problem, t ex narkotika, vill ha hjälp men vill kanske inte lösa problemet själv? 

Ni ska alltså med analys av problemet och frågan göra kvalificerade gissningar om vad ert land tycker om frågan. 

Hur lyckas man med ett FN-rollspel? 

Genom att vara väl påläst i frågan så kan du ge snabba svar i förhandlingarna. Är du väl påläst om ditt land så blir det också sannolikt rätt. 

Som delegat i FN så måste du utstråla självförtroende och kunskap. Det ska synas på dig att du är experten. Därför är klädkoden viktig. 

Glöm aldrig att ditt land har en röst, det har alla andra också. Du är alltså minst lika viktig som USA. Du är minst lika viktig som treorna.

men framförallt tala rätt!

Detta är enligt min mening världens bästa tal:

 

Andra berömda talare att studera och referera till är Winston Churchill, John F Kennedy, Obama, Ronald Reagan, Olof Palme osv. Ägna en stund åt att instpirireras av dem. 

Ett bra tal har:

Liknelser!

Personlighet!

Exempel som alla förstår! 

Humor!

Är KORT!

Ni ska förbereda tal som är max 1 min långa. 

Ha exempel på verkliga personer ifrån era hemländer som ni hittat i dagstidningarna.

 

 

 

Video om hälso- och sjukvården.

 

Video om rasfrågan

 

Video om utrikespolitiken Asien

 

 

Video om illegala invandrare ligger på min dator

 

Video om Mellanöstern

 

 

Video om Ekonomin

 

 

Video om jämställdhet och genusfrågor

 

 

Video om vapenlagarna finns på driven

 

 

Video om klimatförändringar

 

Video om ?? Saknade länk

 

Teorier och begrepp internationella relationer.

Hur jag hade tänkt upplägget.

Jag har en powerpoint som jag kommer använda ett antal lektioner framöver. Den ska vi använda för att få struktur i det ni behöver veta inom området. Jag har lagt den här. 

Jag kommer även att spela in och lägga ut en video med genomgångarna där jag förklarar dem för er. Dessa videor är till för repetition främst. 

Genomgång 

Jag har samlat allt material i en powerpoint. Klicka här för att ladda hem den till datorn.

Här kan du se den:

 

 Jag har spelat in genomgångar av powerpointen i videor. 

Jag kommer efterhand att lägga ut videor med dessa genomgångar. Poängen är att ni ska kunna repetera på egen hand efter lektionen. Ljudet är bättre på del 3 och framåt, jag har köpt en mikrofon :-) 

Del 1 Om stater och suveränitetsbegreppet.

Del 2 Om hur FN är organiserat och vad FN kan och inte kan göra vid en konflikt.

 

Del 3 Om hur integration uppstår - funktionalism och federalism. 

 

Del 4 Om makt - mjuk och hård.

 

Del 5 Om utrikespolitiska beslut.

 

Del 6 Om orsaker till krig.

 

 

Del 7 Om systemteoriena.

 

Material om valet i USA samlas här:

ladda ned 1

 

 

 

 

 

Uppgiften:

Klicka här för att öppna pdf-filen med instruktioner.

Olika statsskick.

Vi arbetar med den här powerpointen. Den utgår från de centrala begrepp som vi använder för att definiera ett statsskick. Det är alltså viktigt att man lära sig orden som glosor och förstår vad de betyder. Det vanligaste misstaget elever begår är att ni blandar lägger till betudelser på orden. Republik t ex betyder att statschefen utses - inget annat. En republik kan alltså inte ha en monark, men det är också allt det betyder. En republik behöver inte ha delstater t ex, för det bestäms av om det är en federation eller en enhetsstat. Därför har powerpointen temat "Antingen ... eller ...". 

 

USA:s statsskick.

USA har ett statsskick som är väldigt olikt vårt. De har valt republik, federation och presidentstyre. De utgår ifrån Montesqieus maktdelningsprincip vilket innebär att all makt inte är samlad hos en person eller ett politiskt organ. 

Se denna korta video (3:49 min):

 Det som brukar vara svårast att förstå är skillnaden mellan presidentstyre och parlamentarism.

 I Sverige har vi ett parlamentariskt system, alltså vi har satt parlamentet i centrum kan man säga. Vårt parlament heter Riksdagen och ni kommer ihåg Riksdagens uppgifter från ettan, eller hur? Inte? Då får vi repeterar:

  1. Riksdagen lagstiftar
  2. Riksdagen utser Regeringen som ansvarar inför Riksdagen
  3. Riksdagen kontrollerar Regeringen

Dessa är också tre av parlamentarismens fyra grundprinciper. Den fjärde är att Statschefen inte har någon politiskt makt. 

I USA så finns det också ett parlament, Kongressen, som består av två kamrar; Senaten och Representanthuset. Det finns också en President som fungerar som både Statschef och Regeringschef. MEN Presidenten utses inte av Parlamentet. Presidenten styr alltså i ett presidentstyrt system. 

Se denna korta video om skillnaderna mellan USA och Parlamentarismens hemland Storbritannien (3:36 min)

 Eller denna något längre men faktiskt lite bättre (6:49 min):

Den lilla lilla gruppövningen: