Planering samhällskunskap ht 2020

         

TORSDAG

FREDAG

34

20

 

21

35

27

 Arbetsområde 1

28

 Begreppsdiskussion

36

3

Samplanerat med HI 

4

 Partier

37

10

 Ni får uppgiften i SH

11

 Ni arbetar vidare

38

17

 Ni arbetar vidare

18

Redovisning partier och identitetsfrågor

39

24

25

Prov Historia 

40

1

Arbetsområde 2

2

41

8

9

42

15

16

43

22

D-dag,

23

44

29

Lov

30

Lov

45

5

6

EXAMINATION HISTORIA

46

12

13

 EXAMINATION OMR 2

47

19

20

D-dag, Utvecklingssamtal

48

26

FN-rollspel, Prov i A-block

27

FN-rollspel

49

3

4

50

10

11

Lucia

51

17

Personalkonf. Kl 15, NP Ma1c(&b)

18

Avslutning

 

Vi gjorde en samplanering med historia under september månad, klicka här så laddar du ner den.