Några teorier och tankar kring utrikespolitik.

Jag använde mig av de här powerpointbilderna, klicka här och ladda ner dem.

Den finns även inspelad på youtube: