Vilka utrikespolitiska intressen har stormakterna?

Vi ska titta på hur stormakterna betraktar världen och vilka intressesfärer de har. Dessa intressen styr mycket av vilka konflikter de kommer engagera sig i och vilka de kommer strunta mer i. 

USA

Ryssland

Kina