Afrikauppgift SH3

 

Uppgiften

 

Ni har fått en genomgång av situationen och utvecklingen i några typiska områden i Afrika. Många andra länder har liknande problem i högst varierande grad.

Ni ska nu i expertgrupper om 5 personer diskutera fram lösningar på följande problem för kontinenten:

  • ·         Många länder och områden har drabbats av fruktansvärda övergrepp emot civila i samband med konflikter och krig. Hur ska dessa sår läkas? Hur gjorde vi i Europa?
  • ·         Många länder har låg grad av demokrati och medborgerliga rättigheter. Hur ska ni stärka demokratiutvecklingen? Hänger den här frågan samman med första frågan tycker ni?
  • ·         Många länder har goda tillgångar till naturtillgångar och gynnsamt klimat och god tillgång till solenergi. Ändå ligger merparten av de fattigaste länderna i världen i Afrika. Hur ska ni vända trenden?

 

Tidsplan och utförande

 

Jag vill att de olika grupperna lämnar in en skriftlig rapport till mig där ni redogör för vad ni i gruppen kommit fram till för förslag på lösningar. Den ska vara på ca 3 sidor.

Vecka 9

2

Avsluta genomgångar få uppgiften senast idag

3

Arbeta i expertgrupperna

 

10

9

Arbeta i expertgrupperna

10

Arbeta i expertgrupperna

 

11

16

Seminarium muntlig diskussion i tvärgrupper

17

Sammanfattande klassrumsdiskussion

 

12

23

Bli färdiga i era expertgrupper

24

 Tvärgruppsdiskussion 

 

13   D-DAG 31

LÄMNA IN GRUPPRAPPORT

Klassrumsdiskussion 

 

 

Bedömning av

E

C

A

Faktahantering

Grundläggande fakta och begrepp för att lösa problemen har använts.

Relevanta fakta och begrepp har använts.

Relevant och analytiskt utvald fakta används.

Analys

Det finns  grundläggande slutsatser.

Slutsatser är relevanta och analytiska men indirekta. ”Det är svårt att se skogen för alla träden”

Slutsatser är relevanta och nyanserade. De är ”motorn” i rapporten.

 

 

Presentation av Rostows Take-off teori 

Rostow tar utgångspunkt i frågan; Hur industrialiserades Västeuropa? Han identifierar hur investeringar, infrastruktur och specialisering spelade en stor roll i utvecklingen.

 

Afrika - historisk bakgrund 

Vi fokuserar på Kongo, Sierra Leone Liberia och Afrikas Horn i detta arbete.

Länk till Powerpoint.

Boken jag pratade om heter "Mordet på Zaida Catalán" av Staffan Lindberg. 

P3 Dokumentär om Kongokrisen: