Upplysningens idéer.

Förra lektionen så tittade vi på hur kungamakten utnyttjade städernas framväxt för att stärka sin makt. Idag ska vi titta på hur idéer kring hur människan styrs. 

Jag använde den här powerpointen. (KLICKA HÄR)

Artikel om Rousseaus kvinnosyn (klicka här)