Ungdomens riksdag 2020

Våra två representanter genomförde under en dag riksdagsledamotens arbete. Först skrev ni motioner i klassrummet, sen behandlade ni dem i utskott. Det arbetet sker utanför Plenisalen. 

Det vi ser i videon är det arbete som sker i det offentliga. Först debatterar ledamöter från utskotten motioner och motmotioner i kammaren (Plenisalen) och sen är det votering. 

I riksdagen så kontrolleras Regeringen också. Det sker i Frågestund (det ni får se på videon) och i interpellationer.