Kulturen gruppuppgift (Klicka här för att få den i word)

Ni ska gå i grupper om 6 elever.

Utställning 1 Modernismen.

Frågor

Kan ni ge några exempel på hur Modernismen hyllar det nya och vill slänga ut det gamla? Kan ni se några problem med det?

I montern om EPA så visar Kulturen många nya husgeråd som ”den nya människan” skulle ha, vilka könsroller kan du spåra i dessa?

Utställning 2 Ravensbrück.

Frågor

Välj ut ett av föremålen och ta en bild av det. Varför valde ni detta? Vilken historia berättar föremålet om livet i lägret för er?

Hur hanterade de överlevande minnet av lägret, vilka svårigheter verkar de ha haft att anpassa sig till ett normalt liv?

Utställning 3 Thomanders hem.

Frågor

Vilka könsroller kan man spåra i hemmet?

Varför var Thomanders böcker hans käraste ägodel?

Utställning 4 Arbetarbostaden.

Frågor

Hur många bodde i den här lägenheten?

Var är toaletten?

Vilka moderniteter har lägenheten?

Utställning 5 Ida Ekelund - Jag ser dig och Fokus Sápmi

Frågor

Fotografierna är ju tidsdokument från det ögonblick bilden togs. Välj ut en bild och ta ett foto av den, vad berättar bilden för er om livet i Lund?

Gå in i utställningen om Sápmi

Ge några exempel från utställningen hur den svenska staten försökte försvenska samerna.

Vad betyder det för samerna att de utsattes för den här försvenskningen idag tror ni?

Utställning 6 Katja of Sweden och Uppklädd – Kvinnligt mode.

Frågor

Katja of Sweden ville med sitt klädmode befria kvinnan, kan ni ge exempel på detta? Vad menade hon med det?

Varför finns mode inom kläder? Vem bestämmer vad som är modernt?

Hur utvecklas modet under första hälften av 1900-talet?

Instruktioner

Ni ska gå runt i grupper och titta på utställningarna samtidigt som ni besvarar frågorna. Grupp 1 börjar på utställning 1, Grupp 2 på 2 o s v.

Ni kan hitta information om utställningarna här: https://www.kulturen.com/utstallningar/?&filters=kulturen-i-lund-17,kommande-8,bas-7,tillfallig-6

Ni kan läsa om de olika husen här: https://www.kulturen.com/vara-besoksmal/kulturen-i-lund/friluftsmuseet/hus-byggnader-pa-kulturen-lund/

Ni ska gå på utställningarna i den här ordningen:

Från utställning 1 -> utställning 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 1 ( Så när grupp 5 som började på utställning 5 är klara där så går ni till utställning 6, grupp 6 som började på utställning 6 går till utställning 1 o s v)