Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

Dokumentären Den hemlige Lenin

Den här dokumentären visar på:

  • Hur Lenin blir yrkesrevolutionär och lever i exil.
  • Hur Lenin får hjälp av Tyskland att ta makten i ryssland.
  • Hur Lenin påbörjar det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över.

Det är också det som är viktigt i den. Lär er inte alla detaljerna alltså. 

 

 

 

 

En annan bra dokumentär som den intresserade kan titta på är Folkets århundrade 1917 Röda fanan:

 

1917: Folkets århundrade - Den röda fanan from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

P3 Historia har gjort ett trevligt intressant program om Rasputin och mordet på honom som ni kan lyssna på här:

 

 Och Stalin fram till det andra världskriget.

Stalins uppväxt och de händelser som präglar honom tas upp. Hans uppväxt var fattig och ganska utsatt. Hans skolgång blev ganska kort. När hans första fru dör drabbas han av en av sitt livs största sorger.

 

 

Stalins insats under revolutionen är inte jättestor, han kommer närmare och närmare Lenin och tar sakta men säkert makten över Kommunistpartiet. Maktspelet mot Trotskij tas upp.

 

I sista genomgången så tittar vi på hur Stalinismen utvecklas och fokus på den tunga industrin. Stalins "Den stora terrorn" inleds med mordet på Kirov. Moskvarättegångarna nämns. Vi fortsätter med Stalin när vi kommer till andra världskriget och början på det kalla kriget.

 

Orsakerna till det första världskriget.

Jag sammanfattade orsakerna i MIIN och visade på hur Militära allianser, Industrialismen, Imperialismen och Nationalismen vållade kriget. Samtliga är bakomliggande orsaker, som var och en för sig inte vållade kriget men som tillsammans ger tillräckligt med skäl för Europas imperium att gå i krig med varandra 1914. 

Ladda ner powerpointen nedan:

 

 Dokumentären Folkets Århundrande 1914 kan du se här:

 

1914: Folkets århundrade - Slagfält from Martin Lindkvist on Vimeo.

 Och en video med min föreläsning kan du se här:

 

 

Utbrottet av första världskriget

Lyssna på berättelsen om hur det gick till när Gavrilo Princip avlossade skotten i Sarajevo. Vidare så visas det hur kriget bröt ut när Ryssland mobiliserade och Tyskland blev oroliga att de skulle råka ut för ett tvåfrontskrig och därför aföll Frankrike genom Belgien. Ett anfall som provocerade Storbritannien tillräckligt mycket för att de skulle gripa in på Frankrikes sida. 

Landskapet och modern teknik gjorde att ett skyttegravskrig utvecklades på Västfronten.

 

Även Blackadder har en version av hur det gick till :-) 

 

 

Upplysningens idéer.

Viktigt i sammanhanget är att tänka på att människan biologiskt har ändrats väldigt lite under de år vi vandrat på denna jord. Biologiskt så är vi inte smartare nu än för 10 000 år sedan. Vi har kraftigare hjälpmedel och äter bättre i delar av världen men smartare är vi alltså inte. 

Så när "nya" idéer sprids och får fotfäste så beror det på något annat än att vi blivit klokare. Det är alltså omständigheterna som ändrats och det finns en marknad för andra idéer än de som tidigare varit rådande. När Kyrkan t ex tappar makt så kan den makten hamna hos någon annan aktör i samhället. När Kungamakten ökar eller minskar så får det konsekvenser för andra maktinnehavare som kan få mer eller mindre makt. En grupp i samhället som är många eller som har stort ekonomiskt inflytande har också makt. 

I videon nedan kan du se presentationen i något kortare version än vad jag gick igenom på lektionen:

 

 Länk till att ladda ner powerpointen hittar du genom att klicka på den här raden.

Ideologiernas historiska rötter och utveckling under 1900-talet.

De tre grundideologierna är Liberalism, Konservatism och Socialism. Liberalismen har rötterna i Franska revolutionen och upplysningstanken att individen har rättigheter emot staten. Konservatismen kom som en reaktion på liberalismen och de snabba förändringar som skedde i samband med revolutionen. Socialismen föds i industrialismens framfart i Europa.

 

Videofilen:

 

Ideologierna utvecklas över tiden och får en modernare tappning idag. Ny- och social-inriktningarna är typiska sådana förändringar ideologierna genomgått. Du kan se mindmupen här nedan:

 

Klicka här för att se den bättre

Imperialismen.

Det är viktigt att komma ihåg att dåtidens syn på andra människor var väldigt annorlunda från dagens. Det vi idag förfasas över var helt normalt då. Den vite mannen såg sig själv som kronan på evolutionen och ville att andra folk skulle få del av detta. Med den idéen gav sig missionärer och upptäcktsresande iväg. 

I videon kan vi se en skillnad på hur imperialismen utvecklas i Indien och i Afrika. I Indien fanns redan en fungerande statsapparat och samlande religion. Det framgår av videon nedan. I Afrika så såg britterna det som sin uppgift att sprida civilisationen till kontinenten. Detta genom kristnandet och handel.