Bönder

Ni är den absolut största delen av befolkningen. Ni är fattiga, fulsnygga och skitiga. Ni är oerhört krigströtta nu. Det är ni som får ligga i fuktiga fästningar och äta rutten mat på slagfälten. Det är ni som offras i tusental när en idiot till adelsman beordrar er att springa rakt in i fiendeelden. Det är ni som begraver era barn för att maten inte räckte eller pesten drog fram. Ni är ganska trötta på skiten helt enkelt.

Ni har några problem ni måste lösa nu:

  • Ni är utspridda över hela riket, ute i skogarna och byarna sitter ni och kuckilurar. Ni har ingen organisation eller möjlighet att samlas och gemensamt uttrycka er åsikt.
  • Ni har inga möjligheter att organisera er heller för prästerskapet och adeln stoppar er varenda gång. De vrålar BONDEUPPROR! och spöar upp er till ni fattar. Varje gång.
  • Regenten är ert skydd mot adeln. Borgarskapet i städerna är möjlighet att bli framgångsrikare.
  • Så länge ni är lugna så har ni en allierad i prästerna och handelsmännen i städerna. Ingen av dem är intresserade av att ge er någon makt.

Ni kan välja en av dessa två vägar.

Den ena vägen är att ni sluter upp bakom regenten och kungamakten. Ge ert stöd till den enväldige Konungen och begär skattelättnader och skydd av honom i gengäld. Har ni med er prästerskapet i detta också så har ni en chans att vinna inflytande. Det svåra med det här valet är vilken prislapp ni ska sätta på ert stöd. Kräver ni en plats vid Konungens sida och att han ska dela makten med er så har ni nått hela vägen och kan börja organisera er och på allvar göra er röst hörd. Men det kravet är ni ensam om att stödja.

Den andra vägen ni kan gå är att gå emot Konungen och Adeln och liera er med borgarna i städerna. Ekonomin skulle sättas i centrum och ni skulle stödja ekonomiska reformer. Pengar skulle behöva tas från armén. Fred måste hållas med potentiella fiender.

TEXTEN I PDF.