Välkommen till upplysningen.

1700-talets politiska historia, anteckningar.

Powerpoint idéhistoriska utvecklingen som utmynnar i Upplysningen.