Ordningsregler Berlinresan

Följande gäller:

  1. Medföljande elev förbinder sig att följa de anvisningar som medföljande lärare ger.
  2. Medföljande elev förbinder sig att delta i alla de aktiviteter som vi gör under dagarna och följa det program som vi bestämt.
  3. Medföljande elev får inte avvika från gruppen eller de aktiviteter som vi genomför.
  4. Alkoholintag är förbjudet under resan.
  5. Kl 2300 ska medföljande elever vara tillbaka på hotellrummet.
  6. Ingen får lämnas ensam, ingen ger sig ut själv i Berlin.

Den som inte följer reglerna riskerar att skickas hem på vårdnadshavares bekostnad.