Vi tittade på filmen De andras liv.

de andras liv

Filmen utspelar sig i Berlin under andra hälften av 80-talet. 

Frågor att fundera på efter filmen:

  • Hur kan du se att DDR var ett totalitärt samhälle?
  • Hur såg maktförhållandena mellan Partiet och STASI ut? Vem bestämde äver vem?
  • Vilka metoder använde STASI för att få fram sanningen ur folk?
  • Hur fick man folk att ställa upp som informanter? 
  • Gick det att överklaga ett STASI-beslut?