Sammanfattning Kalla kriget.

Vi har studerat perioden efter andra världskriget som kallas Kalla kriget. Precis som alla perioder i historia så är det uppe till debatt var perioden börjar och var den slutar. Dessa milstolpar, början och slutet, är alltid intressant. I början av en period så hittar vi det som skiljer den här perioden från den tidigare. Vi kan ställa oss frågor som varför den började, vad och vem som började, vad som utgör det nya? I historia har vi alltid en massa exempel och detaljer, händelser, som vi använder för att visa på svaren på de frågorna jag ställde i meningen innan. Vi har tittat på en massa händelser som har med början att göra. 

En historisk period har tre faser.

Kalla kriget - precis som alla andra historiska perioder - har tre faser: 

1) Början. Vad är det som är nytt? Vad skapade det nya? Vem drev fram förändringen? Vad skapade förändringen? 

2) Själva perioden. Nu när perioden börjat, hur artade den sig, hur såg den ut, vilka händelser var typiska för den här perioden, hur upplevdes den av sin samtid, vad kan vi lära oss idag av perioden? Vi tittar på typiska händelser för perioden och kan använda dem som exempel när någon frågar oss om den här perioden. Om jag t ex frågar dig om vad som var typiskt för Stenåldern så berättar du för mig att folk var vandrare och jägare. 

3) Slutet av perioden. Vad är det som gör att perioden slutar? Vilka krafter, händelser och beslut är det som avslutar perioden? Också här studerar vi exempel för att kunna besvara frågor som ; varför slutade perioden, vem vann, vems fel var det att det slutade? 

Ni är nu i slutet av kursen Historia 1 och då ska pusselbitarna falla på plats lite mer av sig själv. Om du tänker efter så är det precis så här vi har studerat alla perioder i kursen, eller hur? Nu ska du själv reda ut detta, du är redo för det nu. Examinationen på fredag kommer att testa detta. Nästa uppgift kommer också att göra det. 

 En tidslinje och översikt över Kalla kriget.

Kalla krigets slut - folkets synvinkel.

Dokumentärserien Folkets Århundrade 

Tyvärr hittar jag inte versionen med svensk berättarröst på nätet. Jag tycker den här videon är suverän på att visa vad det var med kommunismen som folket var så trötta på. Den visar på hur folket till sist fick nog och reste sig emot makten. De hade aldrig kunnat göra detta utan Gorbatjovs ändrade syn på länderna i Östblocket. Han hade i sin tur inte ändrat uppfattning om det inte vore så att Reagan hade satsat stenhårt på att först upprusta och sen förhandla med Sovjetunionen. Sen den som lite av en repetition av det vi jobbade med förra veckan också. 

 

Frågor till dokumentären:

 1. Varför tröttnade folket på Kommunismen?
 2. Vad hände i Gdansk i Polen i början på 80-talet?
 3. Gorbatjov tillträdde i Sovjet, vad var Glasnost och Perestrojka?
 4. Hur gick det till när Östeuropa öppnades upp? 
 5. Hur gick det till när Muren öppnades upp i november 1989? 
 6. Rumänien blev våldsammare, varför? 
 7. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman? 

 

 

Slutet på Kalla kriget 

Videogenomgångar: 

Följ videornas ordning. 

Början på slutet:

 

Frågor till dessa två videor

Vilka löften till sovjetmedborgaren ger nationalsången? 

Gorbatjovs Sovjet

 

Frågor till dessa två videor:

Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 

Vad betyder Glastnost och Perestrojka?

Varför blev nationalismen ett hot emot Gorbatjov och Sovjetunionen? 

Varför var Genevemötet en succé?

Varför blev USA och Sovjet osams i Reykjavik?

Från fiender till vänner:

 

 

Frågor till dessa tre videor:

Hur kan man märka att det Kalla kriget är på väg att ta slut i de här videorna? 

Slutet:

Fråga till Reagans Moskvatal:

Hur uppträder Reagan emot det sovjetiska folket i talet tycker du? 

Är det en stöddig vinnare vi ser i talet? 

 

 Frågor:

De två länder som började nedmonteringen av Östblocket i Europa var Polen och ? 

Vad hette den ryske politker som tog över efter Gorbatjov? 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamkriget.

Den smarte gör så här; gå ner till dokumentären längre ner på sidan och börja titta på videon. Ha samtidigt min text tillgänglig och följ med i min text samtidigt som ni lyssnar på dokumentären. Namn och sådant blir lättare att uppfatta då. 

Bakgrund:

 

 • Koloni under Frankrike: Vietnam, Laos och Kambodja.
 • 1945 utropar kommunisten Ho Chi Minh et självständigt Vietnam.
 • Vietnameserna vinner ett avgörande slag emot fransmännen vid Dien Bien Phu 1954.
 • Fredsförhandlingar inleds i Geneve, man ”löser” konflikten genom att dela landet längs 17:e breddgraden. Nordvietnam blir kommunistiskt, Sydvietnam blir västinfluerat.
 • Huvudstad i norr Hanoi
 • Huvudstad i söder Saigon.
 • Diem blir ledare i syd. Han är precis som Ho Chi Minh emot delningen.
 • 1959 börjar Kommunisterna frakta vapen längs Ho Chi Minh Leden, se karta sid 419.
 • FNL Nationella Befrielsefronten, en kommunistisk gerilla bildas i Sydvietnam
 • Sydvietnam skakas av diverse kuppförsök emot Diem, en ganska impopulär ledare.
 • 1963 Buddistprotester emot Diem.

 

Alltså bakomliggande faktorer:

 1. Frankrike lämnar Vietnam. En stark nationell vietnamesisk gerilla finns alltså i landet.
 2. Landet delas, Diem i syd anses av många vara väst-lakej. Minh i nord, ”böndernas vän”.
 3. Kupper och gerillakrigföring i Sydvietnam.

 

Utlösande:

 • Tonkinbukten, två amerikanska båtar sänks i juli 64.
 • LBJ får av kongressen mandat att skicka trupp till Vietnam.

 

Förlopp:

 

65:                 I mars inleder USA flygbombningar över Vietnam.

                      I juli skickar USA ytterliggare 50 000 man.

                     

66:                 Kriget trappas upp. Nu ca 400 000 amerikanska soldater.

 

67                  Protester i USA med massmöten blir vanligare.

 

68                  I januari inleder Nord sin Tet-offensiv, starka attacker mot Saigon.

                      I mars anfaller USA staden Hue.

                      Song My massakern utförs av USAs trupp.

                      I oktober inleds fredsförhandl i Paris, utan resultat.

                      LBJ genomför ett uppehåll i bombningarna av Nord.

                      Nu ca 500 000 am soldater i Vietnam.

                      Nixon väljs till President i nov.

 

69                  Bombningar av Kambodja inleds.

                     

70                  Fyra studenter skjuts av nationalgardet i en antikrigs demonstration.

                      Kongressen förbjuder intrång i Laos, Kambodja.

                      Senaten upphäver Tonkinresolutionen, det får inte skickas mer trupp till Vietnam.

 

71                  500 000 protesterar emot kriget i USA.

                      Nixon besöker Kina i febr.

                      Nixon meddelar att 100 000 soldater ska dras tillbaka från Vietnam

                      Annandag jul inleder USA kraftiga bombningar av Nordvietnam.

                      Det finns nu 150 000 am soldater i Vietnam.

 

72                  I mars invaderar Nordvietnam Sydvietnam

                      USA svarar med att bomba norr.

                      Norr gör sig redo att förhandla om fred.

 

73                  Fred i Paris 27/1.

                      USA drar sig ur kriget. Alla amerikanska soldater dras tillbaka i mars.

 

74                  Nordvietnam och Sydvietnam fortsätter kriga.

 

75                  Nordvietnam erövrar Saigon, Syd kapitulerar villkorslöst.

 

Video:

 Efter att ha sett dokumentären och läst igenom min text ovanför:

1. Vilka orsaker fanns det till kriget?

2. Varför gav sig USA in i Vietnam?

3. Varför förlorade USA kriget? 

 

Ungern 1956

Jag berättade om hur Ungern ockuperades av Sovjetunionen efter kriget. Under kriget hade Ungern slagits på Nazitysklands sida och ungerska nazister hade gjort sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp mot judar och andra på Budapests gator. När kommunisterna ska ta makten så börjar de med att kräva en plats i regeringen trots att de inte är i politisk position att göra så. Småbrukarpartiet hade fått 57% av rösterna i valet 1945, Kommunisterna 15%. 

Kommunisterna krävde ändå plats i regeringen och tog hand om Inrikesminister-posten, och därmed ansvaret för att straffa de som begått krigsförbrytelser. Under åren 1945-1947 så rensar de ut politiska motståndare och underminerar regeringen. 1949 har de till sist tagit makten och under Rakosi så inleds en period av stalinistisk terror emot civilbefolkningen. Hundratusentals dör, folket svälter. 

1953 dör Stalin och en period av upptining inleds. I Ungern blir det Imre Nagy som tar över och han reformerar ekonomin och avslutar terrorn emot befolkningen. 

1955 har han gått frö långt tycker Moskva och han avsätts och makten i Ungern går till Stalinisterna igen. Folket är i upplösning över detta. Ska de behöva genomleva en period till av stalinistisk terror? 

1956 håller Chrusjtjov (ny ledare i Sovjet efter Stalin) ett tal i vilket han fördömer Stalins terror och säger att kommunismen måste ha olika vägar. Han lättar på terrorn helt enkelt och gör det därmed svårt för Stalinisterna i Ungern att fortsätta styra. Folket i Ungern börjar vilja ha tillbaka Nagy och de reformer han genomförde. 

I oktober 1956 demonstrerar studenter i Budapest och kräver att Nagy och reformerna ska komma tillbaka. Först går kommunisterna med på det och Nagy får bilda en ny regering. I den regeringen så bjuder han in andra partier än kommunisterna. Det ser ut som om Ungern ska lyckas lämna Östblocket. 

Men den 30 oktober så stormar demonstranter kommunisternas högkvarter i Budapest och bränner porträtt av Stalin, böcker av Lenin och slår ihjäl några från den hemliga polisen. Moskva och Chrusjtjov börjar bli rädda att de tappat greppet om Ungern. De ångrar sig och bestämmer sig för att Nagy ska avsättas och Ungern ska återföras till Öst. 

Den 4 november så rullar sovjetiska tanks in på Budapests gator och våldsamma strider rasar i flera dagar. I december är upproret nedslaget och Ungern återförs till Östblocket.