Tysklands enande 1814 - 1871

Vi använde oss av den här powerpointen

Vi arbetade med Ems telegrammet. På vad sätt manipulerade Bismarck telegrammet? Hur ledde det till krig? 

Den tidigare imperialismen (första hälften av 1800-talet)

Video ur serien Empire med Niall Ferguson.

Titta på videon här:

 

Sammanfattning i powerpoint gjord av mig.