Det antika Grekland:

Snabböversikt Det Antika Grekland. En sammanfattning i anteckningsform. 

Snabböversikt Det Antika Grekland. I stort sett samma anteckningar som ovan, fast i en ppt med bilder. 

Det antika Rom:

Instuderingsuppgifter Romarriket.

Powerpoint Hur lyckades romarna bygga upp ett imperium?.

Powerpoint Romarrikets uppgång och fall.

Anteckningar Romarriket uppgång till Caesars död. En sammanfattning i anteckningsform.

Anteckningar Orsaker till Romarrikets fall. En sammanfattning i anteckningsform.

Militärhistoria Rom. En powerpoint om Roms militära makt..

Annan antik historia:

En powerpoint med epokerna och en viktig händelse per epok.

Sumerer och Babylon.

Instuderingsfrågor Egypten.

Text om Israeliternas historia tom Jesus.

Försök att sammanfatta i en tidslinje Baylonien, Egypten och Israeliternas historia.