Studieguide till provet.

Material

Ni kan läsa i boken. Det är kapitlen som följer som är aktuella:

 • Den ryska revolutionen
 • Sovjet från Lenin till Stalin
 • Mot ett nytt världskrig
 • Andra världskriget

Det är från mitt material jag kommer att hämta frågorna, så anteckningar från genomgångarna är viktigast.

Ryska revolutionen

Genomgången kan du se här:

Vill du har den som en powerpoint så klicka på den här raden.

Det viktigaste är:

 • Orsakerna till att det blir revolution 1905 och 1917
 • Varför lyckades kommunisterna ta makten?
 • Hur gjorde kommunisterna för att behålla makten? 
 • Lenin och Stalin är superkändisar, de behöver du veta lite om. 

Stalin

Du kan se genomgångarna här, den första om hans uppväxt är mindre viktig. 

 

 

 Om du vill ladda hem hela presentationen så klicka på den här raden.

Det viktigaste är:

 • Varför genomför Stalin kollektiviseringen och terrorn? 
 • Hur kommer han till makten?
 • Vad var Moskvarättegångarna, Kollektiviseringen, Svälten, GULAG? 

Andra världskriget

Genomgången kan du se här:

 Om du vill ladda hem presentationen så klickar du här på raden.

Det viktigaste:

 • Orsakerna till kriget
 • I stora drag känna till vad som hände:
  • Sept 39
  • April-juni 40
  • Juni 41
  • Dec 41
  • Stalingrad
  • El Alamein
  •  D-Day
  • Tyskland kapitulerar
  • Hiroshima

 

 

 

 

 

 

Kulturen gruppuppgift (Klicka här för att få den i word)

Ni ska gå i grupper om 6 elever.

Utställning 1 Modernismen.

Frågor

Kan ni ge några exempel på hur Modernismen hyllar det nya och vill slänga ut det gamla? Kan ni se några problem med det?

I montern om EPA så visar Kulturen många nya husgeråd som ”den nya människan” skulle ha, vilka könsroller kan du spåra i dessa?

Utställning 2 Ravensbrück.

Frågor

Välj ut ett av föremålen och ta en bild av det. Varför valde ni detta? Vilken historia berättar föremålet om livet i lägret för er?

Hur hanterade de överlevande minnet av lägret, vilka svårigheter verkar de ha haft att anpassa sig till ett normalt liv?

Utställning 3 Thomanders hem.

Frågor

Vilka könsroller kan man spåra i hemmet?

Varför var Thomanders böcker hans käraste ägodel?

Utställning 4 Arbetarbostaden.

Frågor

Hur många bodde i den här lägenheten?

Var är toaletten?

Vilka moderniteter har lägenheten?

Utställning 5 Ida Ekelund - Jag ser dig och Fokus Sápmi

Frågor

Fotografierna är ju tidsdokument från det ögonblick bilden togs. Välj ut en bild och ta ett foto av den, vad berättar bilden för er om livet i Lund?

Gå in i utställningen om Sápmi

Ge några exempel från utställningen hur den svenska staten försökte försvenska samerna.

Vad betyder det för samerna att de utsattes för den här försvenskningen idag tror ni?

Utställning 6 Katja of Sweden och Uppklädd – Kvinnligt mode.

Frågor

Katja of Sweden ville med sitt klädmode befria kvinnan, kan ni ge exempel på detta? Vad menade hon med det?

Varför finns mode inom kläder? Vem bestämmer vad som är modernt?

Hur utvecklas modet under första hälften av 1900-talet?

Instruktioner

Ni ska gå runt i grupper och titta på utställningarna samtidigt som ni besvarar frågorna. Grupp 1 börjar på utställning 1, Grupp 2 på 2 o s v.

Ni kan hitta information om utställningarna här: https://www.kulturen.com/utstallningar/?&filters=kulturen-i-lund-17,kommande-8,bas-7,tillfallig-6

Ni kan läsa om de olika husen här: https://www.kulturen.com/vara-besoksmal/kulturen-i-lund/friluftsmuseet/hus-byggnader-pa-kulturen-lund/

Ni ska gå på utställningarna i den här ordningen:

Från utställning 1 -> utställning 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 1 ( Så när grupp 5 som började på utställning 5 är klara där så går ni till utställning 6, grupp 6 som började på utställning 6 går till utställning 1 o s v) 

 

Ladda hem övningen genom att klicka här.

Ni ska titta på dokumentärer idag

Ni ska titta på två dokumentärer inför torsdagens historielektion. Det är Den hemlige Lenin och Folkets århundrande 1917. 

Båda finns länkande på den här sidan

Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

Dokumentären Den hemlige Lenin

Den här dokumentären visar på:

 • Hur Lenin blir yrkesrevolutionär och lever i exil.
 • Hur Lenin får hjälp av Tyskland att ta makten i ryssland.
 • Hur Lenin påbörjar det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över.

Det är också det som är viktigt i den. Lär er inte alla detaljerna alltså. 

 

 

 

 

En annan bra dokumentär som den intresserade kan titta på är Folkets århundrade 1917 Röda fanan:

 

1917: Folkets århundrade - Den röda fanan from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

P3 Historia har gjort ett trevligt intressant program om Rasputin och mordet på honom som ni kan lyssna på här:

 

 Och Stalin fram till det andra världskriget.

Stalins uppväxt och de händelser som präglar honom tas upp. Hans uppväxt var fattig och ganska utsatt. Hans skolgång blev ganska kort. När hans första fru dör drabbas han av en av sitt livs största sorger.

 

 

Stalins insats under revolutionen är inte jättestor, han kommer närmare och närmare Lenin och tar sakta men säkert makten över Kommunistpartiet. Maktspelet mot Trotskij tas upp.

 

I sista genomgången så tittar vi på hur Stalinismen utvecklas och fokus på den tunga industrin. Stalins "Den stora terrorn" inleds med mordet på Kirov. Moskvarättegångarna nämns. Vi fortsätter med Stalin när vi kommer till andra världskriget och början på det kalla kriget.