Planering avsnittet Svenskt statsskick

V12

 

20

 

Victor, Ian

Arbete med hemsidor och
börja Svenskt statsskick

21

 

Riksdagens arbete
powerpointen

 

V13

 

27

Axel och Arvid

Riksdagens arbete,
powerpointen

28

Riksdagens arbete 
Guidade turen på riksdagen.se

Rapportera*

V14

 

3

Alessia, Sofi, Emma

Kontrapropositionsvotering

Riksdagens kontrollmakt 

4

Kontrollmakten 
Grundlagarna

V15

 

10

Simran, Johanna

Statliga verk och myndigheter
Regeringens arbete fördjupat

11

Kommun och Landsting

GA slutrapp. N16

V16

 

17

Lov

18

Lov

V17

 

24

Jon Benjamin

Repetition

25

PROV

 

Och slutet av terminen 

18 1 Helg 2 EU-valet med David
         
19 8 Sofia, Sanna, Elin 9  
    IVC    
20 15 Christian i Berlin  16  
     David tar ansvaret   GA just. rap. N16
21 22 Amanda, Tova, Sophie 23  Har ni detta? 
        NP Ma2b&c ?
22 29 Josefine Vlora 30 Helg
    Bal,Betyg å3    
23 5   6 Helg
    Utsläpp    
24 12 Avslutning 13 A-dag, APT
    Perskonf kl 13   Ämnesk., Fack

 

Subcategories