Sammanfattning av er diskussion om orsaker till konflikter

 

Seminarier om konflikter i SH2

Vad kommer att hända med er på seminariet?

Jag vill att det ska bli en intressant diskussion mellan er som är pålästa på en konflikt. Ni får ha anteckningar med er så ni behöver inte komma ihåg alla detaljer. Ni kommer vara två grupper per seminarium. 

Frågorna kommer att vara ungefär dessa:

 • Seminariet kommer att börja med att varje grupp får beskriva sin konflikt och dess historiska bakgrund.
 • Likheter och skillnader i orsaken till konflikterna?
 • Likheter och skillnader i eventuell lösning?
 • Vad kan FN göra? Kan Sverige och EU göra något?  
 • Diskussion kring hur man i framtiden kan tänkas förhindra konflikter som eran. Här spekulerar vi fritt och har väldigt tillåtande attityd. 

Seminarier:

Tis 2 april

kl 1350-1430 grupp 3 Kurdernas situation, Grupp 2 Separatism och 5 Iran osv.
Kl 1430-1500 grupp 4 Afghanistan Indien Pakistan och 7 Koreahalvön. Ni har det gemensamt att ni är länder som är i fokus i konflikter men i skuggan av stormakterna.

Fre 5 april 

Kl 950-1020 grupp 6 Spänningarna i Asien och grupp 10 Rymden
Kl 1020-1050 grupp 8 Kongo Afrika och Grupp 9 Venezuela 

 

Iran och Saudiarabien

En av de stora spänningarna i Mellanöstern ligger i motsättningen mellan Iran och Saudiarabien. Vi börjar med att titta på Iran och göra en historisk tillbakablick. 

En periodindelning av Iran skulle kunna se ut något så här:

 • Innan 1906
  • Omodernt land. 
  • Styrs av en Shah som har all makt.
  • Trycket från imperialistiska makter, främst Storbritannien är väldigt stort.
 • Konstitutionella revolutionen 1906
  • Ett parlament (Majlis) skapas och Shahen ska dela makten.
  • Liknar utvecklingen i Ryssland 1905
 • Inbördeskrig 1907-1911
  • Mellan de som stödjer Shahen och de som vill ha en konstitionell demokrati
 • Shah Reza Palhavi
  • Tokmoderniserar. 
  • Väldigt västvänlig
  • Ses av många som en sell out som ger tillgångar till Storbritannien
 • Shah Mohammed Reza Palhavi 
  • Modernisering
  • Västerlandet är idealet
  • Stark diktatur 
 • Islamistiska revolutionen 1979
 • Iran-Irak kriget 1980-1988

Iran Saudi powerpointen

Klicka här för att ladda hem powerpointen 

 

Kolla på kartan själv, pausa vid textrutorna. 

Extra material för den intresserade

Lättöverskådlig artikel om Saudiarabien och Libanon från Aftonbladet.

En annan från samma tidning om Turkiet och Saudiarabiens relation.

P1 Konflikt om hur kvinnor försöker fly från Saudiarabien och Dubai. 

 

 

 

 

Arbetsområden Krig och konflikter SH2. 

Lista konflikter:

 1. Ryssland – Ukraina – Georgien – fd Sovjet
 2. Katalonien – separatism (Skottland, Lega Nord)
 3. Kurdernas situation
 4. Afghanistan Indien – Pakistan
 5. Iran – Saudiarabien, Mellanöstern Syrien.
 6. Kina – Spänningar i Asien.
 7. Koreahalvön
 8. Kongo och konflikterna kring sjöarna. Sudan, Etiopien och Eritrea.
 9. Venezuela och vänstervågorna.
 10. USA – Ryssland – Kina Globala perspektiv

Lektioner om områden:

 • Område 1: Separatism och splittring. 1 o 2, 10
 • Område 2: Mellanöstern och den muslimska världen. 3, 4 och 5, 10.
 • Område 3: Asien, 4, 6 och 7, 10.
 • Område 4: Afrika. 8, 10
 • Område 5: Latinamerika 9, 10

Vad kan man syssla med?

 • Historisk bakgrund
 • Orsaker till konflikt idag
 • Lösningar:
  • FN? EU? Sverige?
  • Mellanstatlignivå?

Jag ger historisk bakgrund åt alla. Ni i grupp förbereder ett seminarium och vi diskuterar er grupps konflikt. Avslutar med klassdiskussion.

Jag kommer bedömma era seminarieinsatser efter den här mallen: 

Förmåga / Betyg

E

C

A

Faktakunskaper

Osäkert, en del faktafel kan förekomma. Grundläggande förståelse för konfliktorsaker visas.

Säkerhet i faktahantering för att visa på konfliktorsaker.

Nyanserad faktahantering, olika perspektiv, används för att visa på konfliktorsaker.

Analysförmåga

Orsaker återges men det saknas reflektion

Olika orsaker redovisas och enkel jämförelse görs. Viss reflektion sker.

Nyanserade och analytiska reflektioner kring orsaker görs.