Instuderingsfrågor till filmen:

  • På vilka sätt hade EU kunnat agera annorlunda när hundratusentals migranter sökte skydd i Europa? Vad hade det i så fall kunnat få för konsekvenser?
  • På vilket sätt illustreras ministerrådets makt i filmen?
  • Hur illustreras EU:s makt i filmen?
  • Tror du att händelserna i filmen kan ses som en grogrund för högerpopulistiska partier i Europa? Varför i så fall?