Adeln

Stora delar av adeln är ganska nöjda med att Karl XII stupade vid så unga år och inte efterlämnade en arvinge. Det innebär nämligen att det finns en lucka för er att fylla nu igen. Nu finns det en möjlighet för er i adeln att ta tillbaka en del av den makt som tagits ifrån under främst 1600-talet.

Ni har några problem ni måste lösa dock:

 • Ni behöver en allierad mot Kungamakten men ingen gillar er speciellt mycket.
 • Ni är beroende av Kungamakten för att få ha kvar era privilegier. Ni behöver regentens skydd mot borgare i städerna som tycker att ni ska betala skatt precis som de gör och mot bönder som tycker ni lever på deras arbete och deras pengar.
 • Men det är borgarna i städerna som har idéerna och metoderna för att få ekonomin på fötter igen.
 • Er hållhake på regenten är att det är ni som står för officersklassen i armén. Utan er så faller armén samman. Det vet regenten.

Ni har några vägar att välja mellan. Å ena sidan kan ni välja att utmana kungamakten och kräva makt tillbaka. Då måste ni ha en allierad. Den mest troliga att hjälpa er är Prästerskapet men de är en ganska mesig allierad. Nej, ska du lyckas så måste du framställa dig som en reformvillig borgare som vill reformera ekonomin och få slut på krigen. Tillsammans med borgarskapet kan du rycka makten ur regentens händer. Borgarna gillar dock inte dig alls och priset för att få över dem på din sida kan bli högt.

Den andra vägen du kan gå är att få regenten att dela makten med dig. Argumenten du använder är då att du är ryggraden i armén och att armén behövs i samhället. Du måste skramla med lite vapen helt enkelt och få den fjöntige regenten att fatta vem som bestämmer. Kan du hota med lite yttre fiender, t ex ett litet krig mot någon stat som vi kan besegra så är det perfekt. Borgare måste hållas borta från makten om detta ska lyckas. De vill spara på armén och satsa på andra delar av ekonomin istället. För att detta ska lyckas behöver du övertyga prästerna att de ska sluta upp bakom Kungamakten och dig.

TEXTEN I PDF.

Kungamakten

Du har ett par problem du måste lösa:

 • Folket är krigstrött
 • Dina fiender, främst Ryssland är inte besegrade.
 • Du har inga pengar och har stora skulder efter krigen.
 • All produktion i landet har behövts till militären. Borgarna är de som kan hjälpa dig att reformera ekonmin.
 • Adeln är ryggraden i din armé. Har du ingen armé är du Dödens lammunge.

Du några möjliga vägar att gå.

Ett är att vara en hård enväldig regent. Behåll enväldet och bestäm allt själv. För att det ska fungera måste du få Adel eller Bönder på din sida. Borgarna i städerna har för dåligt med pengar och är för få för att du ska kunna lita på dem. Med all makt kommer allt ansvar. Om det går åt fanders är det ditt huvud som rullar...

En annan väg du kan gå är att släppa makten och därmed ansvaret till någon annan. Ge makt åt en av grupperna i samhället. Din enklaste samarbetspartner är Adeln. Ge makt åt ett Riksråd bestående av ett antal adelsmän.

TEXTEN I PDF.

Övning Svenskt 1700-tal

KLICKA HÄR OM DU VILL HA INSTRUKTIONERNA I EN PDF-FIL ISTÄLLET.

KUNGEN ÄR DÖD! LÄNGE LEVE KONUNGEN! Ni har precis nåtts av nyheten att Karl XII stupat efter heroiska insatser mot den lede fi i Norge. Det är nu ert jobb att lägga upp en plan för hur Riket ska räddas.

Ni kommer representera en del av Riket och ska läsa in er på den rollens rekvisit. Läraren delar in er. Det är av yttersta vikt att ni spelar er roll väl och aldrig lämnar de rekvisit som ni fått.

Rollerna är:

 1. Kungamakten
 2. Adeln
 3. Bönder
 4. Präster
 5. Borgare i städerna

Läget i Riket

Vi har legat i krig de senaste 18 åren. Det innebär en enorm ansträngning på landet. Alla resurser har behövts till armén. Den enväldige Kungen har bestämt allt, ingen har kunnat säga emot. Problemet är att han inte varit i landet de första 16 åren av kriget och aldrig återkom till huvudstaden Stockholm. Många menar att Karl XII tappade helt kontakten med landet och vilka frågor som var viktiga för landet när han befann sig på slagfältet konstant.

Många kvinnor och barn lever i ovisshet – kommer deras män hem igen? Pesten har drabbat riket igen. Fattigdomen driver många in till städerna där misären ökar. Prostitution och skörlevnad i städerna är ett växande problem i spåren av den ökande fattigdomen.

Krigsmaskinen behöver helas och läka, krigen har slitit på resurserna. Ryssen och dansken är inte besegrade men många anser att det inte går att besgra dem med nuvarande resurser.

Röster börjar höras hos borgare i städerna att Svea Rike måste moderniseras. Ska vi kunna bygga en mäktig armé och besegra våra fiender som måste tillverkningen av varor komma igång igen. Handeln på Östersjön måste komma igång igen, våra varor måste kunna handlas igen. Bergsbruket och jordbruket måste moderniseras.

Adeln vill stärka sin makt över kungahuset men vill absolut inte släppa makt till borgare eller bönder.

Prästerskapets makt över folket är stor. Det är i kyrkan varje söndag som prästen informerar folket om vad som aktuella händelser.  De olyckor som drabbat Riket de senaste åren är Guds vrede över människornas synder. En starkare tro på den sanna lutherska tron är lösningen.

Uppgift

Ni delas in i grupper som består av 5 personer (om det blir elever över så blir det 2 bönder i gruppen), en från varje stånd i Riket.

Ni ska nu enas genom att komma överens om vilket av alternativen i avtalet som ni fått ut ni ska välja. Alla måste rösta och föra fram sina argument för resten av gruppen.

Nu kanske ni trodde att det var en demokrati ni styr, där en man har en röst? Så är det icke! Följande röststyrkeförhållanden gäller:

Kungamakten

Adeln

Borgarna

Prästerna

Bönderna

4 röster

3 röster

2 röster

2 röster

1 röst

Genomgångarna av regenterna 

Jag utgår ifrån den här powerpointen.

Hermans Historia hittar ni på oppetarkiv.se och vi såg avsnittet om Karl XII, som ni kan ser genom att klicka här

Videon om Slaget vid Lund

 

Svenska slag 1.5 "Dödens dag" from Slinger Bult on Vimeo.

 

Ni ska lyssna på en av dessa dokumentärer

P3 Dokumentär uppmärksammar intressanta händelser under modern tid. Ofta är det händelser som alla pratade om och som lämnat spår i människors medvetande. Alla vi som levde när Palme mördades har ju så klart ett minne av den händelsen och har präglats av den. 

Frågor till den 29 maj 

 • Vad handlar er dokumentär om, berätta några minuter om den? 
 • Hur påverkades Sveriges historia av händelsen?
 • Kan enskilda händelser skapa historia?

Lista över dokumentärer:

Kidnappningsförsöket på Peter Wallenberg

DC 3:an

Baltutlämningnen

Svenska Vietnamrörelsen

Stig Wennerström

Haijby

Tjernobyl

Palmemordet

Verklighetens Lilja 4-ever

Vipeholmsexperimenten

Kongo

Smuggelhärvan på Nordkoreanska ambassaden

Operation Leo och Västtyska ambassaden

Egyptieravisningen

Raoul Wallenberg

De finska krigsbarnen

Flyktingbåtarna till Gotland på 1990-talet