Borgarna i städerna

Krigen har inneburit att handeln på Östersjön och ner på kontinenten har försvårats. Ni vill ha fred nu. Ni vill att regenten ska satsa på att reformera ekonomin och satsa på bergsbruk, skogsbruk och annan begynnande industri. Vapenindustrin är viktig också. Textilier är en annan vara som det finns pengar att tjäna i. Adeln är egentligen er största fiende. De sitter på stora gods och rikedomar och de pengarna skulle ni vilja ha för att kunna investera i tillverkning av varor som ni kan sälja. Adeln är också alltid sugen på att försöka beskatta er i städerna och få inflytande över handeln. Bönderna vill ni ska vara lugna och snälla så ni kan utnyttja dem som arbetskraft och sälja varor till dem. Är bönderna för fattiga så handlar de inte av er. Ni behöver kungamaktens skydd mot adeln. Ingen annan kan garantera att adeln inte snor åt sig era handelsprivilegium. Prästerskapet har ni ingen egentlig uppfattning om.

Ni måste bevaka så att adeln inte får för stort inflytande över Riket. Ni vill ha en regent som stärker ekonomin, arbetar för fred och står emot adeln samtidigt som bönder hålls på plats i samhället.

TEXTEN SOM PDF.

Prästerskapet

Ni är myndighetspersonerna, det är ni som står i predikstolen på söndagarna och berättar för folket vad som gäller. Skulle ni sätta er på tvären så skulle hela systemet falla samman. Ni är limmet som håller ihop bygget skulle man kunna säga. Ni är hyffsat många och har ett gott liv. Ert enda vapen är att ni är Moralens uttolkare. Det ni säger är omoraliskt är omoraliskt. Rätt spelat är det ett oerhört mäktigt kort. Problemet är att det krävs att någon annan håller med dig om att du har den här rätten och är beredd att backa upp dig med verkliga vapen och våld om det behövs, annars står du och skriker dig gul och blå.

Ni har några problem ni måste lösa:

 • Ni står mitt emellan bönderna och adeln. Ni behöver bådas stöd och får problem om de ställs emot varandra.
 • Bondeuppror eller att bönderna får för mycket självständighet och inflytande är ett hot mot er.
 • Så länge adeln respekterar er och inte ger efter för mycket till bönderna eller borgarna i städerna så har ni det bra.
 • Ni vill inte att stora förändringar och reformer ska genomföras. De riskerar att ändra samhällsordningen och skapa oordning i leden.
 • Kungamakten måste hållas borta från kyrkans skattkista. Det är otänkbart att kyrkan ska betala mer till regenten än vad de gör idag.

Ni kan gå lite olika vägar. Ett alternativ är att försöka stärka er makt nu när regenten och kungamakten står svagare än på länge. De moraliska argumenten stärks av att Gud uppenbarligen är vred på Riket. Ska ni öka makten måste ni öka kyrkans intäkter. Det gör ni genom att tvinga antingen bönder eller borgare att betala mer. Ni kan argumentera för regenten och få mer makt genom att betona att regenten styr ”av Guds nåde”. Alltså om ni säger att kyrkan står bakom en viss regent så stärker ni dess position.

Ett annat alternativ är att gå med bönderna och borgarna emot adeln och regenten. Det är farligare men om det lyckas så är det mer gynnsamt på längre sikt.

TEXTEN I PDF.

Bönder

Ni är den absolut största delen av befolkningen. Ni är fattiga, fulsnygga och skitiga. Ni är oerhört krigströtta nu. Det är ni som får ligga i fuktiga fästningar och äta rutten mat på slagfälten. Det är ni som offras i tusental när en idiot till adelsman beordrar er att springa rakt in i fiendeelden. Det är ni som begraver era barn för att maten inte räckte eller pesten drog fram. Ni är ganska trötta på skiten helt enkelt.

Ni har några problem ni måste lösa nu:

 • Ni är utspridda över hela riket, ute i skogarna och byarna sitter ni och kuckilurar. Ni har ingen organisation eller möjlighet att samlas och gemensamt uttrycka er åsikt.
 • Ni har inga möjligheter att organisera er heller för prästerskapet och adeln stoppar er varenda gång. De vrålar BONDEUPPROR! och spöar upp er till ni fattar. Varje gång.
 • Regenten är ert skydd mot adeln. Borgarskapet i städerna är möjlighet att bli framgångsrikare.
 • Så länge ni är lugna så har ni en allierad i prästerna och handelsmännen i städerna. Ingen av dem är intresserade av att ge er någon makt.

Ni kan välja en av dessa två vägar.

Den ena vägen är att ni sluter upp bakom regenten och kungamakten. Ge ert stöd till den enväldige Konungen och begär skattelättnader och skydd av honom i gengäld. Har ni med er prästerskapet i detta också så har ni en chans att vinna inflytande. Det svåra med det här valet är vilken prislapp ni ska sätta på ert stöd. Kräver ni en plats vid Konungens sida och att han ska dela makten med er så har ni nått hela vägen och kan börja organisera er och på allvar göra er röst hörd. Men det kravet är ni ensam om att stödja.

Den andra vägen ni kan gå är att gå emot Konungen och Adeln och liera er med borgarna i städerna. Ekonomin skulle sättas i centrum och ni skulle stödja ekonomiska reformer. Pengar skulle behöva tas från armén. Fred måste hållas med potentiella fiender.

TEXTEN I PDF.

Adeln

Stora delar av adeln är ganska nöjda med att Karl XII stupade vid så unga år och inte efterlämnade en arvinge. Det innebär nämligen att det finns en lucka för er att fylla nu igen. Nu finns det en möjlighet för er i adeln att ta tillbaka en del av den makt som tagits ifrån under främst 1600-talet.

Ni har några problem ni måste lösa dock:

 • Ni behöver en allierad mot Kungamakten men ingen gillar er speciellt mycket.
 • Ni är beroende av Kungamakten för att få ha kvar era privilegier. Ni behöver regentens skydd mot borgare i städerna som tycker att ni ska betala skatt precis som de gör och mot bönder som tycker ni lever på deras arbete och deras pengar.
 • Men det är borgarna i städerna som har idéerna och metoderna för att få ekonomin på fötter igen.
 • Er hållhake på regenten är att det är ni som står för officersklassen i armén. Utan er så faller armén samman. Det vet regenten.

Ni har några vägar att välja mellan. Å ena sidan kan ni välja att utmana kungamakten och kräva makt tillbaka. Då måste ni ha en allierad. Den mest troliga att hjälpa er är Prästerskapet men de är en ganska mesig allierad. Nej, ska du lyckas så måste du framställa dig som en reformvillig borgare som vill reformera ekonomin och få slut på krigen. Tillsammans med borgarskapet kan du rycka makten ur regentens händer. Borgarna gillar dock inte dig alls och priset för att få över dem på din sida kan bli högt.

Den andra vägen du kan gå är att få regenten att dela makten med dig. Argumenten du använder är då att du är ryggraden i armén och att armén behövs i samhället. Du måste skramla med lite vapen helt enkelt och få den fjöntige regenten att fatta vem som bestämmer. Kan du hota med lite yttre fiender, t ex ett litet krig mot någon stat som vi kan besegra så är det perfekt. Borgare måste hållas borta från makten om detta ska lyckas. De vill spara på armén och satsa på andra delar av ekonomin istället. För att detta ska lyckas behöver du övertyga prästerna att de ska sluta upp bakom Kungamakten och dig.

TEXTEN I PDF.

Subcategories