Konflikt i P1

Ett radioprogram som jag tycker mycket om är Konflikt i P1. De tar upp nutida konflikter och sätter de i ett perspektiv som gör att man kan relatera till dem. De sänder en gång i veckan men finns på alla podcastprogram och SR Play. 

https://sverigesradio.se/konflikt är deras hemsideadress. 

Uppgiften

Jag tänkte att det kunde vara trevligt för er att jobba i grupp och få en anledning att kontakta varandra över nätet åtminstone nu när ni sitter hemma och ugglar i er ensamhet. Så bilda grupper om fyra (4) elever - är ni tre i nån och fem i nån så överlever jag det. 

Ni ska välja något konfliktområde i gruppen och jag kommer examinera er grupp för grupp. 

Exempel på konfliktområden är:

  • Hotet från Kina
  • Mellanöstern som konfliktområde
  • Terrorism 
  • Demokratins tillbakagång i världen

Och så vidare.....

Välj ett par tre avsnitt som ni tycker belyser ert konfliktområde. 

Uppgifter ni ska vara beredda att diskutera på seminariet

Ni kommer ha ett seminarium som examination. Det kommer ligga efter påsk, se terminsöversikten.

Uppgift 1.

Beskriv konflikten idag. Vad har den för aktörer? Vad har den för orsaker? Vad handlar konflikten i stort om idag?

Uppgift 2. 

Ser ni i gruppen några lösningar på konflikten? Tänk gärna här utifrån hur olika aktörer skulle kunna lösa eller bidra till en lösning av konflikten. 

Seminariet tar vi förhoppningsvis i ett klassrum i ett soligt april men annars blir det Hangouts och IT där med. Det löser vi :-)