Arbetsområdet Hållbar utveckling

 

mindmup arbetsområdet i sh1

Tre delområden

Vi ska börja med att titta på Befolkningsdelen, hur många vi människor är påverkar så klart hur mycket Jordens resurser räcker till. När vi har förstått vilka samhällsproblem det finns med befolkningen så ska vi titta på vår tids stora ödesfrågor; Miljön och Klimatet. Vad kan vi göra för att lösa situationen? Det ska vi titta på efter befolkningsfrågorna. Den sista delen består av att vi tittar på hur det kan gå om vi inte löser frågorna, vilka konsekvenser det kan få för vår framtid.