Scenarier Gängkriminalitet.

Ni ska i grupper om 4-5 skapa ett scenario och utarbeta en lösning på ert scenario.

Hur ska ni göra när ni ska skapa ert scenario kring gängkriminalitet?

 • Ni behöver en huvudkaraktär.
  • Man eller kvinna?
  • Ålder?
  • Bostad, arbete, gift, barn osv? Livssituation helt enkelt
 • Hur ser brottsregistret ut?
  • Vad har personen gjort sig skyldig till tidigare?
  • Finns det missbruk, övergrepp eller annat i bagaget?
 • Vilket brott begår er karaktär?
 • Vilket straff ska utdömas enligt Brottsbalken?

När ni har skapat ert scenario så ska ni försöka hitta en så bra lösning som möjligt för er karaktär. Det ska ni göra utifrån ett antal olika funktioner i samhället:

 • Socialförvaltningen i kommunen. Vad kan de göra för att hjälpa? Hur ska de prioritera sina åtgärder? Vilka steg ska först vara lösta innan nästa tas? (Om det till exempel är en hemlös heroinist så är kanske missbruket det första att lösa.)
 • Polisen. Vad ska Polisen göra?
 • Vad ska Domstolen tänka på i domen? Finns det förmildrande omständigheter?
 • Vad ska Kriminalvården göra för att hjälpa?
 • Vad kunde ha gjorts för att förhindra att er huvudkaraktär hamnade i gängkriminalitet?
 • Hur ska ni göra för att den här individen om 5 år ska vara fri från gängkriminalitet?

Vi ska diskutera detta i seminarieform. Seminarier blir 12 och 14 maj. Ni får lektions tid på er att arbeta och jag förväntar mig inte mer arbete än så. Utnyttja tiden effektivt på lektionerna så hinner ni. På seminariet får ni ha anteckningar och material med er så ni behöver inte banka in era scenarier. Det är tänkt att vara en rolig kreativ uppgift, så låt fantasin flöda och kom fram till sannolika lösningar på ert scenario. 

Vad bedöms?

Jag kommer bedöma fakta och analys av lösning. Är det trovärdiga fakta? Har urval gjorts av relevanta fakta? Är lösningen relevant? Är den analytiskt framtagen, alltså tar den upp olika aspekter av problemet och kommer fram till en trovärdig lösning? 

Ni får ha med er ert material till seminariet. Det är ert scenario och er lösning jag bedömmer, inte om ni kan memorera allt ni pratat om de senaste lektionerna. Det är alltså helt ok att titta i sina papper innan man svarar på mina frågor. 

Länkar 

Brottsförebyggande rådet har släppt en rapport som du når här. Klicka här för att komma till rapporten

KRIS - Kriminellas rätt i samhället, driver en sida som heter Vägen ut. Klicka här för att komma till sidan

 

Vad anser vi vara ett brott?

Idéen vad som är brottligt och kriminellt beteende har ändrats över tiden och ser olika ut i demokratier och diktaturer. Om ni funderar lite på det så kanske ni håller med om att det speglar ganska bra vilken typ av samhälle det är. Polen och Sverige är båda medlemmar i EU men har olika lagstiftning om abort t ex. Ryssland förbjuder homosexualitet. Demokratin vilar på vår lagstiftning. Insikt i det är dagens uppgift.

Sverige har ju också en gång i tiden varit en konungastyrd halvdemokrati med ett konservativt ledarskap. Hur såg våra lagar ut då? Idag ska ni få titta på Brottsbalken 1903. 

Ladda hem övningen genom att klicka här.

Gängkriminalitet 

Ni ska lyssna på ett avsnitt av Konflikt https://sverigesradio.se/avsnitt/1222157 

Avsnittet kopplar den ökande gängkriminaliteten till cannabishandeln. 

Frågor 

Vilka orsaker till det ökande våldet tar programmet upp?

Hur ser Polisen på orsakerna?

Vilka lösningar diskuteras? 

I Vklass hittar ni instruktioner till hur ni ska få närvaro idag.