Uppsatser Kalla Kriget

Möjliga uppsatsområden:

 1. Början på det kalla kriget.
  1. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  2. På vad sätt bidrog dessa händelser till att Kalla kriget började?
  3. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
 2. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till Kubakrisen. Terrorbalansen är er centrala händelse.
  1. Vem börjar terrorbalansen? Hur utvecklas den? Hur påverkar den Kalla kriget?
 3. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia. Berätta om byggandet och utbyggnationen av muren.
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Varför byggdes muren?
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget? Hur påverkade hemmafronten utgången va kriget?
 8. Reagan och Gorbatjov och slutet på det kalla kriget. Berätta om perioden 1979 – 1988.
  1. Hur konflikten utvecklades från att vara på randen till regelrätt krig till fredliga förhållanden mellan USA och Sovjet.
  2. Varför vinner USA Kalla kriget?
  3. Varför förlorar Sovjetunionen?

För alla gäller:

Välj en av dessa arbetsområden.

Formulera en undersökande frågeställning kring det område du väljer.

Använd minst två orginalkällor eller dokument i ditt arbete som du analyserar och använder i dina slutsatser. Det kan vara ett dokument, ett tal, ett brev, en dagboksanteckning osv.

Uppsatsen ska vara max 3 A4 text.

Material

Klicka på den här rade så kommer du till en sida med en massa källor som du kan använda i din uppsats.

Samlingssida med bra dokumentärer som jag rekomenderar.

 Betygskriterier

 

E

C

A

Fakta

Grundläggande fakta redovisas.

Fakta redovisas och sätts i ett sammanhang.

Säker och nyanserad faktahantering

Analys

Enkla slutsatser som har anknytning till redovisad fakta

Slutsatser får göras av läsaren utifrån redovisad fakta

Fakta används för att göra nyanserade slutsatser

Formalia

Inlämnat i tid på rätt ställe, håller sig inom tillåtna antal sidor text, använder två orginalkällor.