Klicka här för att ladda hem planeringen av grupparbetet om Asiens historia.

Välj ett av följande länder:

 • Vietnam 
 • Kambodja
 • Thailand
 • Burma
 • Filipinerna
 • Indonesien
 • Korea (Både Nord o Syd)
 • Kina

Tre elever i varje grupp.

Frågor gruppen ska besvara (de kan anpassas efter varje land så klart):

 • Hur reagerade ditt land på portugiserna, holländarna och engelsmännen när de kom? Kom de till ditt land? (Max 5 minuter)
 • Hur reagerade ditt land på imperialismens tryck under 1800-talet? (Max 5 minuter)
  • Var ditt land en del av de europeiska imperierna? Hur påverkade det ditt lands utveckling? Om de inte var det, hur stod de emot?
 • Intressanta händelser i efterkrigshistorien? (Max 5 minuter)
 • Jämför ditt lands historia med Japans, kan du se anledningar till att det gått så bra för Japan men sämre för ditt land då? (Max 5 minuter)
 • Redovisningen är 15-20 min lång.

Japans historia

 

Vi kommer använda oss av en presentation jag gjorde för något år sedan. 

 

Powered by emaze

 

Klicka här om du vill komma till den.