Uppsats historia mellankrigstiden.

Arbetsområden

Ni ska välja ett av de områden som jag listar här:

 1. Undersök och jämför hur viktig Versaillesfreden och Börskraschen 1929 är som förklaring till att Hitler kom till makten.
 2. Undersök hur mycket vi i Sverige visste om Nazitysklands behandling av judar fram till kriget bröt ut.
 3. Undersök hur Hitler och nazisterna gjorde för att montera ner demokratin i Tyskland.
 4. Undersök om det tyska folket fick det bättre under nazisterna fram till kriget.
 5. Redogör för och undersök orsaker till att nazisterna utvecklade förintelseläger av judarna.
 6. Redogör för varför Hitler startade Andra världskriget.

 

Tidsplan och formalia

Ni ska lämna in uppsatsen i Vklass på historiekursen i mappen ”Inlämning Historieuppsatsen” till mig torsdagen 21/11 kl 2355 senast. Jag kommer inte att ta emot uppsatsen på något annat sätt.

Uppsatsen ska vara datorskriven, 3 A4 text max. 12 pt text och enkelt radavstånd.

Färdighet/Betyg

E

C

A

Fakta och analys

Grundläggande fakta. Osäkert urval. Osäker analys. Vaga slutsatser.

Nödvändig fakta. Säkert urval. Säker analys. Relevanta slutsatser

Relevant fakta. Säkert och nyanserat urval. Relevant och nyanserad analys. Relevanta nyanserade slutsatser

Källhantering

Mycket bunden till orginaltexter. Osäker källhantering.

Osäker källkritik

Fristående från orginaltexter. Säker källhantering. Säker källkritik.

Säker och relevant källhantering. Säker och nyanserad källkritik.

Formalia

Håller sig inom sidantalet.

Redovisar källor.

Inlämnat på rätt sätt i tid.

   

 Powerpointen hur en uppsats ska vara strukturerad.

 

 

Videor ni kan använda er av för att få en överblick:

 1. Undersök och jämför hur viktig Versaillesfreden och Börskraschen 1929 är som förklaring till att Hitler kom till makten. Klicka här för att komma till en dokumentärOch här för att titta på hur det gick till när Hitler kom till makten.
 2. Undersök hur mycket vi i Sverige visste om Nazitysklands behandling av judar fram till kriget bröt ut. Klicka här för att ladda hem några källor som jag sammanställt till en annan övning. Klicka här för att komma till övningen. Jag har tyvärr ingen bra dokumentär till er. 
 3. Undersök hur Hitler och nazisterna gjorde för att montera ner demokratin i Tyskland. Klicka här för att komma till en dokumentär. Och här för att titta på hur det gick till när Hitler kom till makten
 4. Undersök om det tyska folket fick det bättre under nazisterna fram till kriget. Klicka här för att komma till en dokumentär.   Klicka här för att komma till en dokumentär om Hitlers väg till makten.
 5. Redogör för och undersök orsaker till att nazisterna utvecklade förintelseläger av judarna. Klicka här för att komma till en video.
 6. Redogör för varför Hitler startade Andra världskriget. Klicka här för att komma till en dokumentär.