Biblioteket var och informerade och tipsade er om källor till GA

 

De hade två presentationer som ni kan ladda ner genom att klicka här.

Du når deras hemsida här och där hittar du databaserna som de pratade om. Den som var så bra och som innehöll en massa engelskspråkiga artiklar hette EBSCO. Använd den mycket. 

 

 

 

 

Planering av gymnasiearbetet med Christian 

Här kommer jag att lägga information kring gymnasiearbetet. 

Drop-in på fredagar

Jag har drop-in på mitt kontor i Räknehuset på fredagar kl 12.30 - 14.00 då du kan komma förbi med dina frågor. Du behöver inte anmäla innan om du kommer. 

Det första seminariet (Grönt) 27 september på andra våningen i Räknehuset. Kom till ingången där jag har min ringklocka så släpper jag in er.

Vi bestämmer datum tillsammans. Det bör ligga i mitten av september senast. Vi hjälper varandra att utveckla våra idéer. Ni har undersökt ert tänkta forskningsområde till detta seminarium. 

Stora Skrivardagen 24 oktober

Ni sitter och skriver hela dagen och vi lärare finns tillgängliga för råd och hjälp.

Det andra seminariet 24 Januari i Rum Nylander på fjärde våningen. 

Till det seminariet vill jag att ni ska ha lämnat in ett första utkast till uppsats. Det betyder att ni har skrivit stora delar av den utredande texten, att ni har kapitel indelning klart för er, att ni har formulerat och följt en frågeställning och att ni har en hum om vilka slutsatser ni kommer att kunna dra. Inlämning Måndagen 20 januari kl 2355 senast. Mappen ligger redan öppen och det går at lämna in innan.

Veckan efter det kommer du få feedback på vad jag tänker du behöver göra för att det ska bli ett godkänt arbete. 

Det näst sista seminariet

Den 28 februari kl 1230 - 1430 så har vi ett seminarium där ni lämnat in era last draft. Jag vill att ni ska vara så gott som färdiga nu, det ska finnas en inledning, avhandling och avslutning. Det får finnas hål i den och delar som ni inte är klara med. Det får finnas slutsatser och avslutning som ni inte har fått klart. Abstract, Innehållsförteckning, Käll- och litteraturförteckning får vara kvar att göra. Men frågeställning, metod, huvuddelen av avhandlingen och delar av avslutningen måste vara klart. 

Ni ska på onsdagen den 26 kl 2355 senast lämna in ett exemplar av ert arbete på Vklass. Till seminariet den 28 så ska ni även ha läst igenom det arbete ni är satt att opponera på. Den listan finns i Vklass. 

Slutgiltig inlämning 6 mars

Den 6 mars kl 2355 stängs inlämningsmappen. Jag kommer sen under den följande veckan att läsa igenom och bedöma era arbeten. Om det behövs kompletteringar (små kompletteringar kommer tillåtas) så meddelar jag det senast vecka 12. Efter att ni har haft möjlighet att komplettera så kallar jag till ett slutseminarium där ni ska opponera på uppsatserna och göra den sista kontrollen innan de kan godkännas. 

Vad är Opponering? 

Jag hittade denna utmärkta guide på nätet (klicka här). Vi ska bara göra muntlig opponering, så de frågor som mallen käver skriftliga svar på besvarar du muntligt. 

Några tips:

  • Välj ett ämne som det går att göra något akademiskt av. Det ska alltså gå att ställa frågan Varför? till ditt material.
  • Välj något som du är intresserad av. Du ska läsa böcker, artiklar och inlägg om detta i ganska många månader. Välj inte något som du inte är engagerad eller bryr dig om. Jag skriver inte om fotboll t ex ;-) 
  • Börja direkt. Skriv direkt. Det är bättre att skriva och ändra texten än att sitta och vänta på det där gyllene tillfället när allt stämmer och du har världens bästa text på gång. Skriv och ändra. Ta bort text som inte är bra eller passar in. Men skriv. 
  • Skriv direkt ner alla källangivelser och fotnoter. Det är ett helvete rent ut sagt att efterkonstruera. 
  • Njut av att du får nörda ner dig i ett intressant område och var lycklig över att du kan bli expert på något smalt. Tänk att du faktiskt blir en vuxnare, bättre, mer akademisk och bildad människa genom att göra detta. Motionera din hjärna och njut av det. Det är underbart! 

 Skolverkets guider och dokument

Klicka här för att ladda hem Skolverkets pdf. PÅ sidan fem kan du läsa vad som gäller för uppsatsskrivande (kallas rapport av Skolverket) och på sidan 15 kan du läsa om de specifika kraven för Samhällsprogrammet. 

Handledning från Katte 

Klicka här för att ladda hem den.