Aktörer och stater 

Aktörer 

Jag visade en i ärlighetens namn ganska tråkig pdf över olika aktörer. 

Vi tittade på stater och olika samarbetsorganisationer. De kunde vara överstatliga - alltså besluta över staten - och de kunde vara mellanstatliga - ett frivilligt samarbete kring en eller flera frågor som staten inte behöver lyda om den inte vill. 

NGO:s var ickestatliga samarbetsorganisationer som Amnesty. 

Media, religion, historia och företag spelade också roll. 

 

 Mindmup makt utr pol

 

Stater

Vad är en stat och hur definieras den?

Varför är Sverige en stat men inte Palestina? Det handlar om huruvida en stat är erkänd eller inte. För att bli erkänd och kunna få alla de rättigheter som en stat har internationellt så ställs det krav från andra stater. De kraven handlade lektionen om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historien om tre länder

 

Expertråd åt FN

Du har blivit utsedd att ge råd till FN:s Säkerhetsråd kring hur de ska hantera en konflikt i området du kan se på kartan ovan. 

Du är expert på ett av de inblandade länderna. 

 

Efter att ha läst om på om ditt land så blir ni indelade grupper om fyra (en expert per land)

Nu kommer ni i er lilla expertgrupp att få ett antal frågor att reda ut. Ni ska resonera kring frågorna och komma fram till ett expertråd till FN:s Säkerhetsråd. Ni ska alltså inte tala för ert lands intresse utan försöka hitta en fredlig lösning i regionen som leder till varaktig fred. 

Detta har händer idag:

  • Ballonien drabbas av en misslyckad skörd. Detta leder till att landets ekonomi ytterliggare drabbas.
  • I ett försök att vända de inhemska blickarna från problemen plus att sno ekonomiska medel ger sig Balloniska styrkor in i Nord-Malmö (som tillhör Andersonien, men har tillhört Dummedasien) och ockuperar området. Malmöiterna får nu internationell uppmärksamhet och en frihetsgerilla bildas i provinsen, de vill göra hela Malmö fritt.
  • Internationella påtryckningar säger till Ballonien att lämna området. Ballonien vägrar.

Uppgifter till gruppen:

FN:s Säkerhetsråd har möjlighet att sätta in styrkor, men problemet är att Ryssland och Kina är utrikespolitiskt allierat med Ballonien. Andersonien och Christiania är medlemmar i NATO.

Vilka konflikter kan ni se som högst troliga som konsekvenser av att Ballonien går in i Malmö?

Hur tror de olika folkgrupperna kommer att reagera (göingar, malmöiter etc)? Skapar detta en etnisk konflikt i Dummedasien? Någon annanstans?

Vilka risker finns det att konflikten sprider sig i regionen? Vilka nationer kommer att deltaga, på vems sida ställer det sig? Konflikter innebär en rubbning av maktbalansen, kommer detta att påverka situationen?

Granska området utifrån etniska, religösa, politiska och ekonomiska faktorer. Kan man hitta möjliga konflikter eller konflikt lösningar ur detta perspektiv?

Använd era kunskaper från lektionerna, försök spåna fram ETT scenario hur ni tror att regionen ser ut om fem år? (Följ någon typ att tankekedja. Tex vi tror att Andersonien går in med styrkor, vilket leder till att Christiania pissar på tallfället och ger sig in i Ballonien vilket leder till etc etc etc).

 

Hur ska ni lösa ert scenario, hur ska freden bli möjlig?

 

 

 

Presentation av FN

 

AMZN 2016 10 31 19 49 04

 

FN:s organisation

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra mellanstatliga konflikter och brott emot de mänskliga rättigheterna. Det är alltså en organisation som arbetar mellanstatligt och mot just stater. 

FN arbetar genom olika organ och råd. Dess stora församling heter Generalförsamlingen och är bara rådgörande för stater. Viktigast är Säkerhetsrådet (rummet som jag har tagit en selfie i på bilden ovan :-) ).

Alla stater är suveräna och kan därför inte tvingas att göra något, den enda i FN kan häva suveränitetsprincipen är Säkerhetsrådet. 

 

 

 

 

 

 

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra ett nytt världskrig och ett nytt folkmord likt Förintelsen. Vi använde den här presentationen på lektionen

Diskussionsövning FN:s problem

Först delar jag in er i fyra grupper. Ni ska diskutera och samla fakt och argument kring er fråga

Var grupp ska få ett problem först.

  1. FN som världspolis. Borde inte FN få större makt att straffa länder som inte följer de mänskliga rättigheterna? Vilka argument för och emot kan ni komma på? Tänk på sådana saker som kostnader och vem som ska ställa upp med soldater, hur övervakning att stater förljer beslut ska fungera? 
  2. VETO-rätten i Säkerhetsrådet, hur smart är den egentligen? Vilka argument kan ni hitta för och emot att den ska vara kvar? Vilka stater ska vara permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet? Ska vi ha fler permanenta medlemmar? Byta ut några?
  3. FN bildades som en mellanstatlig organisation där statens inre angelägenheter inte ska lösas av FN men idag är många konflikter inte mellan stater utan förföljelse av minoriteter och inbördeskrig. Hur ska FN anpassas efter dessa förutsättningar.
  4. Agenda 2030 är ett nyckeldokument för FN:s arbete under de nästa tio åren. Bland annat så ingår åtgärder för att mildra klimathotet i detta dokument. Hur ska ett mellanstatligt FN utan egentlig makt lyckas driva igenom dessa viktiga punkter?

Ni får 30 minuter på er.

Nu ska ni sätta er fyra och fyra.

En från grupp 1, 2, 3 och 4 sätter sig runt ett bord. 

Den från grupp 1 börjar med att berätta för de tre andra vad de kommit fram till och hur de diskuterat och vilka argument de kommit fram till. Ni andra kan ställa frågor. Sen berättar den som satt i grupp 2, sen 3 och sist 4. 

Ni får ca 20 minuter på er 

Sen avslutar vi med en helklassdiskussion ca 20 minuter