Planering Våren 21 Samhällskunskap S20C

 

 

 

 

Planering samhällskunskap ht 2020

         

TORSDAG

FREDAG

34

20

 

21

35

27

 Arbetsområde 1

28

 Begreppsdiskussion

36

3

Samplanerat med HI 

4

 Partier

37

10

 Ni får uppgiften i SH

11

 Ni arbetar vidare

38

17

 Ni arbetar vidare

18

Redovisning partier och identitetsfrågor

39

24

25

Prov Historia 

40

1

Regering Riksdag 

2

 Klara, Cornelia,Alexandra 

41

8

9

 Alice, My, Tilde, Louise

42

15

16

 Emma, Linnea, Natalie

43

22

D-dag,

23

 Kajsa, Lova, Iris

44

29

Lov

30

Lov

45

5

 Ella B, Vera, Gustav

6

EXAMINATION HISTORIA

46

12

 Mathilda, Elsa V, Sara

13

 EXAMINATION OMR 2

47

19

 Elsa W, Nova 
Ni valde Internationella relationer

20

D-dag, Utvecklingssamtal

48

26

DISTANS, gå till Adjunkten.com

27

DISTANS, gå till Adjunkten.com

49

3

Lektion som vanligt den här veckan

4

 Elsa K, Hanna, Andrea

50

10

DISTANS, gå till Adjunkten.com

11

Lucia Wilmer, Marius, Erik, Klas vi kör Aktuella frågor på distans

51

17

Personalkonf. Kl 15, NP Ma1c(&b)

18

Avslutning

 

Vi gjorde en samplanering med historia under september månad, klicka här så laddar du ner den.