Konstruera ert bästa statsskick

Ni ska i grupper konstruera ett eget statsskick, 2-4 stycken. Gör en presentation så ni kan visa hur ni tänkt för resten av klassen och mig. Ni jobbar med detta på lektionerna den 12 och 19 maj och 26 maj tittar vi på era statsskick och diskuterar dem.

Ni ska ha med följande funktioner:

 1. Regeringschef
 2. Verkställande makt
 3. Lagstiftande makt
 4. Statschef
 5. Ni måste utforma ert statsskick så att det uppfyller ”antingen eller”. Alltså, ska ni vara en enhetsstat? Ska ni  flerkammarparlament? Motivera varför ni valt som ni gjort. 
 • Ni får sno befintliga namn eller hitta på egna på de som ska utföra de angivna funktionerna. Kungen kan alltså kallas något annat även om det är en monarki ni ska ha. 
 • Ni ska ange till vilka funktioner ni vill ha folkvalda politiker. 
 • Ni ska ange hur ofta ni tycker att det ska vara val till de olika funktionerna.
 • En person/församling kan ha mer än en uppgift. Regeringen i Sverige kommer med förslag och verkställer beslut, så måste det ju inte vara.
 • Tänk på att flera personer och församlingar kan dela på ansvaret. Ni kan ge någon makt att avsätta den andra helt enkelt.
 • Målet är att skapa ett så effektivt och demokratiskt system som möjligt.

Statsskick i andra länder

Statsskick betyder helt enkelt hur ett lands styrs. Sverige har ju valt att ha en Riksdag och en Knug med USA har valt att ha Högsta Domstol och en Kongress t ex. Hur dessa olika statsskick är uppbyggda har vi ägnat några lektioner åt. Varje statsskick består av ett antal "klossar", ett antal begrepp, som vi gått igenom och förklarat. 

Titta på videon