Orsaker till Första Världskriget.

 

Det finns fem bakomliggande orsaker till kriget:

 

 1. Kapitalismen. Kriget orsakades av de europeiska kapitalistiska staterna. Konkurrensen och behovet av nya marknader gav fiendskapen mellan staterna. Detta är Lenins förklaring.
 2. ”Gammal diplomati”. De allianser stormakterna byggt upp efter Wienkongressen gjorde att ett lokalt litet krig växte till ett världskrig.
 3. Ändrade maktbalanser. Tysklands enande rubbade maktbalansen i Europa och skapade nytt fiendskap mellan främst England och Tyskland.
 4. Inhemskt missnöje bland arbetarklassen. Industrialiseringen ledde till att arbetarklassen blev missnöjda med livet, det leder till att de styrande använder nationalismen och yttre fienden för att ena arbetarklassen.
 5. Genom en olyckshändelse. Dålig underrättelsetjänst, hot om och verkliga förklaringar av krig som enbart var avsedda att skrämmas, inte verkställas, gjorde att en sak ledde till en annan och baddabing så hade kriget dragit igång.

 

 

Ingen av dessa håller som ensam förklaring, men tillsammans förklarar de hyfsat vad som hände.

 

 1. Att kapitalismen och Tysklands enande skulle ha vållat kriget ensamt håller inte. Den förklaringen fokuserar på varför England och Tyskland hamnade i krig. Om det var en kamp om kolonier och nya marknader borde England och Frankrike ha dragit i krig emot varandra. Ryssland som hade anspråk på områden i Kina och därmed gick i krig emot Englands allierade Japan borde ha varit en mer given fiende än Tyskland.
 2. Att det skulle vara gammal diplomati med gamla allianser håller inte heller. Alla länder går in i allianser för att vinna något, om en ingången allians skulle vara av ondo för ett land så håller man inte den. Italien går med i trippelalliansen 1882 för att då är Frankrike huvudfiende, men under kriget har man andra mål och håller sig först neutrala, sen går de i krig emot Österrike.
 3. Att det skulle ha varit inhemskt missnöje och en alienerad arbetarklass håller inte heller, då skulle England, USA och Belgien vara de mest aggressiva länderna eftersom de var mest industrialiserade. Länder som Sverige borde ha varit inblandande i kriget medan länder som Ryssland med 95 % bönder och i stort sett ingen arbetarklass skulle inte ha varit med i kriget.

 

Kan man skylla kriget på ett enskilt land då?

 

q       Tyskland. Får skulden för kriget efteråt eftersom de anföll det neutrala Belgien samt förklarade krig emot Ryssland.

o       Nej:

§         Frankrike var faktiskt ett hot emot Tyskland. De hade svurit att de ville ha hämnd för Fransk-tyska kriget. De hade starka befästningar emot den tyska gränsen och skulle ha anfallit Tyskland om de fick möjlighet.

§         Ryssarna hotade tyskarna i öster, de hade sagt att de skulle anfalla tyskarnas allierade Österrike för att försvara Serbien.

§         England hade genom sin politik emot tyskarna försökt att trycka tillbaka deras industrialisering och anspråk på kolonier. Varför skulle inte Tyskland få ha kolonier om England och Frankrike hade det?

o       Ja:

§         Det är Tyskland som förklarar krig emot Ryssland och senare emot Frankrike.

q       Frankrike.

o       Nej.

§         Det är inte Frankrike som förklarar krig emot Tyskland eller Österrike.

o       Ja.

§         De har genom sin utrikespolitik tvingat Tyskland att i händelse av krig anfalla Frankrike.

§         Detta därför att Frankrike gått i allians med Ryssland. Alltså om Ryssland och Tyskland kommer i krig så måste Tyskland slåss på två fronter.

§         Detta lämnar Tyskland utan val.

q       England.

o       Nej.

§         England går in i kriget när Belgien har anfallits, de blandar sig inte i Österrikes framfart på Balkan och har inte slutit någon allians emot Tyskland.

o       Ja.

§         Genom sin aggressiva utrikespolitik emot Tyskland, de ville inte acceptera ett ekonomiskt starkt Tyskland.

q       Ryssland.

o       Nej.

§         Tyskland förklarade krig emot Ryssland, inte tvärtom.

o       Ja.

§         Genom att bilda en anti-tysk allians med Frankrike och genom att stödja Serbien och mobilisera emot Österrike så provocerar de fram kriget.

q       USA

o       Nej.

§         De håller sig neutrala och går inte in kriget förrän 1917.

 

Er uppgift blir nu att svara på följande uppgifter:

 

 1. Vilken/Vilka faktorer tycker du förklarar orsakerna till kriget bäst?
 2. Vilket land tycker du är mest skyldig till kriget?
 3. Vad anger er bok som orsaker till kriget?
 4. Gör en kronologi över vad som händer under sommaren 1914.