Furstestaten och Enväldet i Europa under 1500/1600 talen.

 

Furstestat - vad är det?

 

Så uppstår tanken på en Furste.

·        Reformationen gör att Kyrkan mister makt.

·        I detta maktvakuum kan kungarna stärka sin makt.

 

Det nya är tanken kring hur en kung/furste ska styra sitt område:

·        Det nya vara att Kungen skulle styra enligt andra regler än de moraliska/kristna

·        Målet för den styrande skulle vara att skapa en stark och enad stat där kungen hade stor makt.

·        Tanken på en Nationalstat uppstår, alltså att en svensk kung ska styra ett svenskt geografiskt område.

·        Stort land är bättre än ett litet land.

·        Merkantilismen slår igenom.

 

Vad skiljer 1500-talet från medeltiden?

 

Medeltid                                                                        1500-tal

 

Adel är grunden i armén                                                   Vanliga soldater

 

Ryttare och rustning                                                         Skjutvapen och kanoner

 

Lön i natura                                                                     Lön i pengar

 

Borgare svag klass                                                           Städer har vuxit fram, Borgare får makt.

 

Kungen styr med hjälp                                                     Förvaltningar 

av adeln

 

Kyrkan hade stor makt                                                    Kyrkan kommer under staten.

 

Feodalherren hade stiftat                                                  Kungliga lagar över hela landet

lagarna i sitt område.

 

Instuderingsuppgifter:

 

1.      Vilket område var Karl V av Habsburg kung över?

2.      Varför misslyckades han med att skapa ett nytt kjesardöme i Europa?

3.      Varför förlorade Spanien sin ledande ställning i Europa under 1500-talet?

4.      Vad handlade Nederländska Frihetskriget om?

5.      Ett mycket viktigt årtal är 1588, vad hände då?

6.      Hur bidrog denna händelse i högsta grad till att Spanien förlorade herraväldet över Europa?